Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Filozofie vědy 2 (KFI / NFV2)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu KFI / NFV2 - Filozofie vědy 2, Fakulta filozofická, Západočeská univerzita v Plzni (ZČU).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Obsah

Probíraná témata: Postpozitivistická filozofie vědy. Filozofie vědy K. Poppera. Historická koncepce T. S. Kuhna. Metodologie výzkumných programů I. Lakatose. Metodologický anarchismus P. K. Feyerabenda. Sociologický obrat ve filozofii vědy. Vědecký realismus a instrumentalismus. Vývoj vědecké racionality, pojem pravdy v současné vědě, pravda jako hodnota. Věda a mimovědecké formy poznání (K. Popper, J. Ziman, P. Feyerabend, P. Thagard). Problém vědeckého vysvětlení (C. Hempel, E. Nagel, C. Lévi-Strauss). Vědecká teorie a pozorování (R. Carnap, N. R. Hanson, I. Toulmin, W. V. Guine, T. Kuhn, Ph. Frank). Věda a hodnoty (C. Hempel, N. Rescher). Věda a kultura (H. Feigl). O povaze vědecké metody (R. Carnap, H. Reichenbach). Ontologické, epistemologické, logické problémy vědy a jejich místo v jednotlivých obdobích vývoje filozofie vědy. Specifika společenských a humanitních věd, jejich členění. Vývoj humanitního ideálu vědeckého poznání. Obraz humanitního poznání ve filozofii 20. století (fenomenologie, strukturalismus, psychoanalýza, marxismus, existencialismus, hermeneutika, analytická filozofie). Vztah přírodních a společenských věd a humanistiky.

Získané způsobilosti

Studenti budou schopni shrnout a zhodnotit základní myšlenky a problémy filozofie vědy, a to především ve 20. století. Rozšíří si svoje dosavadní znalosti této problematiky. Představí si filozofické pohledy na vědu ve 20. století. Uvedou do souvislostí myšlenky a systémy významných myslitelů, kteří ovlivnili filozofii vědy. Naučí se také pracovat s odbornými pojmy filozofie vědy.

Literatura

Demjančuk, Nikolaj. Filosofie - kultura, věda, myšlení. 1.vyd. Plzeň : ZČU, 1997. ISBN 80-7082-296-1.Fajkus, Břetislav. Současná filosofie a metodologie vědy. 1. vyd. Praha : Filosofia, 1997. ISBN 80-7007-095-1.Grondin, Jean. Úvod do hermeneutiky. 1. vyd. Praha : Oikoymenh, 1997. ISBN 80-86005-43-7.Cassirer, Ernst; Berka, Karel. Filosofie symbolických forem. Praha, 1996. ISBN 80-86005-10-0.Husserl, Edmund; Kuba, Oldřich. Krize evropských věd a transcendentální fenomenologie. Praha, 1996. ISBN 80-200-0561-7.Casper, Bernhard. Míra lidství : Rosenzweig a Lévinas. 1. vyd. Praha : Oikoymenh, 1998. ISBN 80-86005-62-3.Ingarden, Roman. O poznávání literárního díla. Praha : Československý spisovatel, 1967. Brentano, Franz. O původu mravního poznání : zlo jako předmět básnického zobrazení : Franz Brentano ; z něm. orig. přel. Miroslav Hartl, úvodní studii naps. Ján Pavlík. 1. vyd. Praha : Naše vojsko, 1993. ISBN 80-206-0360-3.

Požadavky

Zápočet: seminární práce a její prezentace na seminářích.Zkouška: písemný test a následný pohovor.

Garant

PhDr. Vladimír Havlík, CSc.

Vyučující

PhDr. Vladimír Havlík, CSc.