Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Morfosyntax ruštiny 2 (KGS / MS2R)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu KGS / MS2R - Morfosyntax ruštiny 2, Fakulta filozofická, Západočeská univerzita v Plzni (ZČU).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Obsah

Kategorie slovesné reflexívnosti. Zvratná slovesa.Neosobní slovesné tvary: Přídavná jména slovesná, přechodníky, infinitiv, syntaktická funkce infinitivu.Sponová a polosponová slovesa.Slovesa pohybu.Charakteristika podstatných jmen. Kategorie rodu, životnosti, čísla a pádu.Skloňování podst. jmen. Neproduktivní změny při skloňování podst. jmen, akcentologické typy.Přídavná jména, gram. kategorie, skloňování adjektiv.Stupňování, složené a jmenné tvary. Použití složených a jmenných tvarů, akcentologické typy jmenných tvarů.

Získané způsobilosti

Student je schopen:- určit, tvořit a použít slovesné tvary, tvary podstatných a přídavných jmen v rozsahu daném obsahem- porovnat a vysvětlit odlišnosti ruských gramatických jevů od českých- správně používá terminologii oboru.

Literatura

DOLEŽELOVÁ, Eva. Lekcii po morfologii russkogo jazyka. null. Brno : Masarykova univerzita, 2002. ISBN 80-210-2989-7 .ŽAŽA, Stanislav. Morfologie ruštiny II. Brno : Masarykova univerzita, 1997. ISBN 80-210-1674-4 .ŽAŽA, Stanislav . Morfologie ruštiny II. null. Brno : Masarykova univerzita, 1997. ISBN 80-210-1674-4 .VAVREČKA, Mojmír. Ruská slovesa a jejich české ekvivalenty. Brno: Computer Press, 2007. ISBN 978-80-251-1471-1.BALCAR, Milan. Sbírka cvičení k ruské gramatice. 1. vyd. Praha : VŠE, 1996. ISBN 80-7079-307-4.BRANDNER, Aleš. Seminární cvičení z morfologie ruštiny. Brno : Masarykova univerzita, 2001. ISBN 80-210-2528-X.BRČÁKOVÁ, Dagmar, MISTROVÁ, Veronika, STIESSOVÁ, Jitka. 15 urokov po russkoj morfologii. Praha, 2000. ISBN 80-7184-396-2.Svobodová, Jiřina. Cvičení z ruské morfologie. Plzeň : Západočeská univerzita, 2001. ISBN 80-7082-725-4 .SVOBODOVÁ, Jiřina. Gramatický proseminář : Slovesa : 1. část : Cvičení z ruského jazyka. 1. vyd. Plzeň : Západočeská univerzita. Pedagogická fakulta, 1994. ISBN 80-7043-138-5.GLAZUNOVA, Ol´ga Igorevna. Grammatika russkogo jazyka v upražněnijach i kommentarijach : morfologija. Sankt-Petěrburg : Zlatoust, 2000. ISBN 5-86547-136-8.BELJAKOVA, Nina Nikolajevna. Kak stroitsja russkij glagol?. Sankt-Peterburg : Zlatoust, 2007. ISBN 978-5-86547-260-7.GRENAROVÁ, Renée. Morfologie rušiny v přehledech a cvičeních. Podstatná jména. Brno : Masarykova univerzita, 2005. ISBN 80-210-3625-7 .ŽAŽA, Stanislav. Paradigmatika a akcentuace ruského slovesa. Přízvuk slovesných tvarů. null. Brno : Univerzita J.E. Purkyně, 1991. ISBN 80-210-0297-2 .CHARVÁTOVÁ, Jaroslava. Pomocné materiály z ruské gramatiky : pro posluchače studia při zaměstnání na VŠE v Praze. Praha : SPN, 1987. CHARVÁTOVÁ, Jaroslava. Pomocné materiály z ruské gramatiky : pro posluchače studia při zaměstnání na VŠE v Praze. 9. oprav. vyd. Praha : SPN, 1987. HAVRÁNEK, Bohuslav. Příruční mluvnice ruštiny : Hláskosloví a tvarosloví. Praha : SPN, 1961. Russkaja grammatika. ŠVEDOVA, Natalija Jul´jevna. Russkaja grammatika. Moskva : Nauka, 1982. ŠVEDOVA, Natalija Jul´jevna. Russkaja grammatika II. Sintaksis. Moskva : Nauka, 1980. Russkaja grammatika [online]. PULKINA, Iĺ´za Maksimilianovna, ZACHAVA-NĚKRASOVA, Jekatěrina Borisovna. Russkij jazyk. Praktičeskaja grammatika s upražněnijami. Moskva : Russkij jazyk, 2005. ISBN 5-200-03272-5.Žaža, Stanislav. Ruština a čeština v porovnávacím pohledu. null. Brno : Masarykova univerzita, 1999. ISBN 80-210-2058-X.Sbírka cvičení k jazykovému výcviku v ruštině. SPN Praha, 1957.

Požadavky

Podle rozhodnutí děkana č.5/08 s účinností od 1.9.2008 je účast na výuce MS2R povinná. Pro ukončení kurzu je třeba úspěšně (tj. min. na 70%) vyřešit aspoň tři ze čtyř průběžných minitestů (3., 6., 9. a 12. týden semestru) a úspěšně (na 70%) vypracovat závěrečný zápočtový test.

Garant

Doc. Mgr. Jiří Korostenski, CSc.

Vyučující

Doc. Mgr. Jiří Korostenski, CSc.Doc. Mgr. Jiří Korostenski, CSc.