Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Morfosyntax ruštiny 4 (KGS / MS4R)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu KGS / MS4R - Morfosyntax ruštiny 4, Fakulta filozofická, Západočeská univerzita v Plzni (ZČU).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Obsah

Charakteristické rysy syntaxe ruského jazyka ve srovnání s češtinou. Typy vět z různých hledisek, věty oznamovací, tázací, přací, rozkazovací. Věty kladné a záporné, modalita věty a formální prostředky jejího vyjadřování, infinitivní věty a vazby. Podmět a přísudek v ruské a české větě. Předmět - odlišnosti mezi ruštinou a češtinou. Příslovečné určení - předložková a příslovečná vyjádření v porovnání s češtinou. Přívlastek - užití shodného a neshodného přívlastku se zaměřením na rozdíly mezi ruštinou a češtinou. Přístavek - zvláštnosti a funkce ruského přístavku. Doplněk a typy doplňků - odlišnosti od češtiny. Přechodník a přechodníkové vazby v ruštině a jejich odlišnosti v obou jazycích. Přídavná jména slovesná v ruštině a jejich užití v polovětných vazbách. Souvětí - spojky v jednotlivých typech souvětí souřadného a podřadného. Četba standardních textů s porozuměním, nácvik dovednosti odhadu a základů překladu.

Získané způsobilosti

Student je schopen určit především gramatické příznaky odborného a publicistického textu. Je schopen porovnat a vysvětlit odlišnosti ruských gramatických jevů od českých. Těchto dovedností využívá při předpřekladové analýze textu.

Literatura

ŠVEDOVA, Natalija Jul´jevna. Russkaja grammatika. Moskva : Nauka, 1982. BRČÁKOVÁ, Dagmar, MISTROVÁ, Veronika, STIESSOVÁ, Jitka. 15 urokov po russkoj morfologii. Praha, 2000. ISBN 80-7184-396-2.SVOBODOVÁ, Jiřina. Gramatický proseminář : Slovesa : 1. část : Cvičení z ruského jazyka. 1. vyd. Plzeň : Západočeská univerzita. Pedagogická fakulta, 1994. ISBN 80-7043-138-5.GLAZUNOVA, Ol´ga Igorevna. Grammatika russkogo jazyka v upražněnijach i kommentarijach : morfologija. Sankt-Petěrburg : Zlatoust, 2000. ISBN 5-86547-136-8.DOLEŽELOVÁ, Eva. Lekcii po morfologii russkogo jazyka. null. Brno : Masarykova univerzita, 2002. ISBN 80-210-2989-7 .ŽAŽA, Stanislav. Paradigmatika a akcentuace ruského slovesa. Přízvuk slovesných tvarů. Brno : Masarykova univerzita, 1991. ISBN 80-210-0297-2.Havránek a kol. Příruční mluvnice ruštiny pro Čechy I. Hláskosloví a tvarosloví. Praha:SPN, 1976. Russkaja grammatika [online]. Žaža, Stanislav. Ruština a čeština v porovnávacím pohledu. null. Brno : Masarykova univerzita, 1999. ISBN 80-210-2058-X.ROZENTAL, Ditmar Eljaševič, GOLUB, Irina Borisovna. Sekrety stilistiky: pravila chorošej reči. Moskva : Ajris Press, 200. ISBN 5-8112-0312-8.Golub, Irina. Stilistika russkogo jazyka. 3-e izd. Moskva : Ajris press, 2001. ISBN 5-7836-0360-0.

Požadavky

Pro ukončení kurzu je třeba vypracovat úspěšně (tj. min. na 70%) 4 průběžné testy a závěrečný zápočtový test.

Garant

Doc. Mgr. Jiří Korostenski, CSc.