Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Morfosyntax francouzštiny 4 (KRO / MS4F)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu KRO / MS4F - Morfosyntax francouzštiny 4, Fakulta filozofická, Západočeská univerzita v Plzni (ZČU).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Obsah

1. týdenSeznámení se s učivem předmětu Morfosyntax francouzštiny 4.2. týdenČasová souslednost v přítomnosti a v minulosti. Nepřímá otázka. Překlad vět s časovou sousledností.3. týdenPředložkové vazby sloves (se zaměřením na předložku "de" a "a"), užití předložek před infinitivem.4. týdenNejběžnější francouzské předložky (a, dans, en, avec, de, par, pour, sous, sur) a jejich využití v různých významech.5. týdenPoužití předložek s významem časovým (avant, apres, depuis, a partir, pendant, il y a, lors, dans).6. týdenNesprávné užití některých francouzských sloves, využití slovesa "aller", "etre", "faire", "prendre" - překlad vět.7. týdenSubjonktiv přítomný a minulý ve francouzských větách. Jejich využití ve vedlejších větách po spojce "que" a po některých dalších spojkách.8. týdenTvoření podstatných jmen ze sloves, zkracování vedlejších vět pomocí nominálního vyjádření.9. týdenShoda participe passé s podmětem a předmětem přímým. Užití pomocných sloves "avoir" a "etre" u některých pohybových sloves.10. týdenČlen určitý, neurčitý a dělivý a jejich použití.11. týdenVztažná zájmena - tvary jednoduché a složené a jejich použití ve větách.12. týdenZávěrečný test.13. týdenUdělení zápočtu.

Získané způsobilosti

Studenti jsou schopni s využitím lingvistické terminologie aplikovat teoretické poznatky na francouzsky psaný text a používat složitější gramatické struktury charakteristické pro funkční odborný styl.

Literatura

Beaujeu, C.-M. Cours de Civilisation française de la Sorbonne. Hachette F.L.E., Paris, 1993. Boularés, Michéle; Frérot, Jean-Louis. Grammaire progressive du français : avec 400 exercices : corrigés : niveau avancé. Paris : CLE International, 2001. ISBN 209-033863-6.Descotes-Genon, Christiane; Morsel, Marie-Hélene; Richou, Claude. L exercisier : L Expression francaise pour le niveau intermédiaire. 2e éd. Grenoble : Presses Universitaires de Grenoble, 1993. ISBN 2-7061-0451-1.

Požadavky

Aktivní zapojení do práce v semináři.Splnění podmínek závěrečného testu (12. týden).

Garant

PhDr. Dagmar Koláříková, Ph.D.