Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Filozofie (KSS / FBSZ)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu KSS / FBSZ - Filozofie, Fakulta filozofická, Západočeská univerzita v Plzni (ZČU).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Obsah

Předmět si zapisují studenti, kteří chtějí v příslušném akademickém roce ukončit studium v bakalářském oboru Sociologie. Jde o ústní zkoušku, jež se koná před komisí a obvykle trvá cca 15-30 minut. Vlastní průběh a další náležitosti jsou stanoveny Studijním a zkušebním řádem Západočeské univerzity v Plzni.Během přípravy na bakalářskou zkoušku má student možnost využít individuálních nebo skupinových konzultací s garanty jednotlivých disciplín, které se týkají okruhů zkoušky.

Získané způsobilosti

Úspěšné zvládnutí bakalářské zkoušky prokazuje, že student si během studia v dostatečné míře osvojil všechny znalosti, dovednosti a kompetence v souladu s požadavky studijního oboru Sociologie.

Literatura

Seznam literatury zveřejní garantující katedra.

Požadavky

Požadavky na studenta zveřejní garantující katedra.Seznam literatury zveřejní garantující katedra.

Garant

Doc. PhDr. Jan Váně, Ph.D.

Vyučující

PhDr. Mgr. František Kalvas, Ph.D.