Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Výběrová exkurze z biologie (CBG / 9EXVY)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu CBG / 9EXVY - Výběrová exkurze z biologie, Fakulta pedagogická, Západočeská univerzita v Plzni (ZČU).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Obsah

Demonstrace metod výzkumu, demonstrace významných zástupců rostlin a živočich včetně jejich využití pro výuku (modelové, chráěnné druhy). Biotopy a jejich ochrana.

Literatura

Handke, Horst Herbert; Pankow, Helmut; Schubert, Rudolf. Exkursionsflora von Deutschland. Band 1, Niedere P[f]lanzen. Heidelberg ; Spektrum Akademischer Verlag, 2000. ISBN 3-8274-0655-2.Rothmaler, W. Exkursionsflora von Deutschland. Band 2, Gefässpflanzen: Grundband : Mit 800 Abbildungen /. Rothmaler, Werner. Exkursionsflora von Deutschland. Band 3, Gefässpflanzen: Atlasband. Berlin : Spektrum Akademischer Verlag, 2000. ISBN 3-8274-0926-8.Rothmaler, W. Exkursionsflora von Deutschland. Band 4, Gefässpflanzen : kritischer Band : mit 743 Abbildungen. Buchar J. a kol. Klíč k určování bezobratlých. Scientia Praha, 199. Kubát, Karel. Klíč ke květeně České republiky. Praha : Academia, 2002. ISBN 80-200-0836-5.

Požadavky

Aktivní účast na exkurzi, příprava dílčí exkurzní trasy (tématu) v daném území jako samostatného projektu.

Garant

Doc. RNDr. Michal Mergl, CSc.