Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Výběrová exkurze z biologie 2 (CBG / EXVY2)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu CBG / EXVY2 - Výběrová exkurze z biologie 2, Fakulta pedagogická, Západočeská univerzita v Plzni (ZČU).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Obsah

Komplexní exkurze na biologicky atraktivní lokality (botanika, zoologie, paleontologie, geologie, ekologie) v ČR nebo v zahraničí.

Získané způsobilosti

Student v souvislostech pochopí přírodní zákonitosti a prohloubí znalosti různých oborů biologie o praktické aplikace. Rozšíří své schopnosti determinovat a pochopit další organismy a geologické jevy a objekty.

Literatura

Handke, Horst Herbert; Pankow, Helmut; Schubert, Rudolf. Exkursionsflora von Deutschland. Band 1, Niedere P[f]lanzen. Heidelberg ; Spektrum Akademischer Verlag, 2000. ISBN 3-8274-0655-2.Rothmaler, W. Exkursionsflora von Deutschland. Band 2, Gefässpflanzen: Grundband : Mit 800 Abbildungen /. Rothmaler, Werner. Exkursionsflora von Deutschland. Band 3, Gefässpflanzen: Atlasband. Berlin : Spektrum Akademischer Verlag, 2000. ISBN 3-8274-0926-8.Rothmaler, W. Exkursionsflora von Deutschland. Band 4, Gefässpflanzen : kritischer Band : mit 743 Abbildungen. Klíč k určování bezobratlých. 1. vyd. Praha : Scientia, 1995. ISBN 80-85827-81-6.Kubát, Karel. Klíč ke květeně České republiky. Praha : Academia, 2002. ISBN 80-200-0836-5.

Požadavky

Aktivní účast na exkurzi, příprava dílčí exkurzní trasy (tématu) v daném území jako samostatného projektu.

Garant

RNDr. Mgr. Zdeňka Chocholoušková, Ph.D.