Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Výběrová zahraniční exkurze (KHI / EXKZA)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu KHI / EXKZA - Výběrová zahraniční exkurze, Fakulta pedagogická, Západočeská univerzita v Plzni (ZČU).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Obsah

Kulturní a historické památky podle volby příslušné země a regionu. Poznávání historie dané oblasti, uměleckých a historických památek, architektury, míst důležitých historických událostí i novodobého obrazu daného státu.

Získané způsobilosti

Student rozpozná základní typy architektonických památek podle slohů a doby, porovná sakrální a profánní architekturu. Zhodnotí stav památkové péče o jednotlivé objekty. Analyzuje kvantitu a kvalitu dochovaného památkového fondu a muzejních i galerijních sbírek..

Literatura

Kumpera, Jan . České stopy v Římě. Plzeň, 2004. &. Encyklopedie, kompendia k dějinám umění (Matějček, Larousse, Pijoan ad.), tematické monografie k vybraným městům, umělecko-historické průvodce, přehledy dějin jednotlivých měst a zemí. Literatura bude vždy upřesněna a konkretizována podle vybraného cíle exkurze. &. Envyklopedie antiky. Praha, 1974. Neumann, Jaromír . Itálie. Praha, 1980. Kumpera, Jan . Muzeum jako fenomén evropské kultury a vzdělanasti . Plzeň, 2004. Slovník antické kultury. Praha, 1974.

Požadavky

Spoluúčast studentů na zpracování průvodcovských materiálů, tematických, osobnostních a místopisných referátů.

Garant

Prof. PhDr. Jan Kumpera, CSc.