Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Výběrová exkurze (pětidenní) (KHI / EXZH)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu KHI / EXZH - Výběrová exkurze (pětidenní), Fakulta pedagogická, Západočeská univerzita v Plzni (ZČU).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Obsah

Kulturní a historické památky podle volby příslušného regionu. Poznávání historie dané oblasti, uměleckých a historických památek, architektury, míst důležitých historických událostí i novodobého obrazu oblasti.

Získané způsobilosti

Student rozpozná základní typy architektonických památek podle slohů a doby, porovná sakrální a profánní architekturu. Zhodnotí stav památkové péče o jednotlivé objekty. Analyzuje kvantitu a kvalitu dochovaného památkového fondu a muzejních i galerijních sbírek..

Literatura

Menclová, Dobroslava. České hrady. 2. dopl. vyd. Praha : Odeon, 1976. Menclová, Dobroslava. České hrady. Kumpera, Jan . České stopy v Římě. Plzeň, 2004. Novotný, Bohuslav. Encyklopédia archeológie. 1. vyd. Bratislava : Obzor, 1986. Poche, Emanuel. Encyklopedie českého výtvarného umění ; Emanuel Poche. Praha : Academia, 1976. Svoboda, Ladislav. Encyklopedie českých tvrzí. I. díl, A-J. Praha : Argo, 1998. ISBN 80-7203-068-X.&. Encyklopedie, kompendia k dějinám umění (Matějček, Larousse, Pijoan ad.), tematické monografie k vybraným městům, umělecko-historické průvodce, přehledy dějin jednotlivých měst a zemí. Literatura bude vždy upřesněna a konkretizována podle vybraného cíle exkurze. &. Envyklopedie antiky. Praha, 1974. Durdík, Tomáš. Ilustrovaná encyklopedie českých hradů. 1. vyd. Praha : Libri, 1999. ISBN 80-85983-62-1.Kumpera, Jan . Muzeum jako fenomén evropské kultury a vzdělanasti . Plzeň, 2004. Janusová, Jana; Káňa, Otakar. Památná místa naší vlasti : po stopách slavných bitev, lidových bouří, dělnických bojů a odbojových akcí. 1. vyd. Praha : Albatros, 1982. Slovník antické kultury. Praha, 1974. &. Studentům bude před exkurzí podle konkrétního zaměření doporučena základní přehledová literatura k dějinám a umění příslušné země či oblasti. &. Poche, Emanuel. Umělecké památky Čech. 1. svazek, A/J. Praha : Academia, 1977. Poche, Emanuel. Umělecké památky Čech. 2. svazek, K/O. Praha : Academia, 1978. Poche, Emanuel. Umělecké památky Čech. 3. svazek, P/Š. Praha : Academia, 1980. Poche, Emanuel. Umělecké památky Čech. 4. svazek, T/Ž. Praha : Academia, 1982.

Požadavky

Spoluúčast studentů na zpracování průvodcovských materiálů, tematických, osobnostních a místopisných referátů.

Garant

Prof. PhDr. Jan Kumpera, CSc.

Vyučující

Prof. PhDr. Jan Kumpera, CSc.