Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Řízení sboru (KHK / RSB)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu KHK / RSB - Řízení sboru, Fakulta pedagogická, Západočeská univerzita v Plzni (ZČU).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Obsah

Intonanční a rytmická výchova ve sboru, Typy sborů.Základní dirigentská technika - taktovací schémata nejběžnějších taktů, přípravná a závěrová gesta.Složitější taktovací schémata, průběžné závěry.Dělení gest, slučování gest, předtaktí, koruna, taktování nadhodnot a podhodnot.Tempo a jeho změny.Dynamika a její změny.Praktické provedení různých lidových písní a jednodušších umělých skladeb.

Získané způsobilosti

Zvládnutí taktovací techniky, metodiky sbormistrovské práce a základní znalost sborové literatury.

Literatura

Kolář, Jiří; Rob, Josef; Štíbrová, Ivana. Sborový zpěv a řízení sboru : Určeno pro posl. fak. pedagog. 2. 1. vyd. Praha : SPN, 1986. Brož, Jaroslav. Základy dirigování. 1. vyd. Praha : Panton, 1982.

Požadavky

Praktické provedení různých lidových písní a jednodušších umělých skladeb.Povinná aktivní účast na výuce.

Garant

Doc. PaedDr. Zdeněk Vimr