Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Řízení a zpracovávání koncepcí v sociáln (KPG / SZZSP)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu KPG / SZZSP - Řízení a zpracovávání koncepcí v sociáln, Fakulta pedagogická, Západočeská univerzita v Plzni (ZČU).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Obsah

Obecně formulované okruhy témat ke státní závěrečné zkoušce

Získané způsobilosti

Úspěšným absolvováním zkoušky studenti prokáží, že jsou schopni identifikovat klíčové poznatky studijního oboru, klást je do vzájemné souvislosti a aplikovat je na řešení reálných problémů.

Literatura

Matoušek, Oldřich. Metody a řízení sociální práce. 1. vyd. Praha : Portál, 2003. ISBN 80-7178-548-2.Livian, Yves Frédéric. Řízení lidských zdrojů v Evropě : srovnání s Českou republikou. 1. vyd. Praha : HZ Editio, 1997. ISBN 80-86009-19-X.Drucker, Peter Ferdinand. Řízení neziskových organizací : Praxe a principy. 1. vyd. Praha : Management Press, 1994. ISBN 80-85603-38-1.Tomeš, Igor. Sociální politika: teorie a mezinárodní zkušenost : výběr z přednášek přednesených na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. 1. vyd. Praha : Sociopress, 1996. ISBN 80-902260-0-0.Tomeš, Igor. Sociální správa. Vyd. 1. Praha : Portál, 2002. ISBN 80-7178-560-1.

Požadavky

Splnění předepsaného počtu kreditů ve stanovené struktuře povinných a povinně volitelných předmětů.

Garant

Doc. PhDr. Oldřich Matoušek