Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Final Seminar to Social Work Practice (KPG / ZSPI)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu KPG / ZSPI - Final Seminar to Social Work Practice, Fakulta pedagogická, Západočeská univerzita v Plzni (ZČU).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Obsah

V Závěrečném semináři k praxi jsou řešeny úkoly, otázky a problémy, které souvisí s výkonem průběžných a souvislých odborných praxí studentů Sociální práce. Formou kooperativního učení jsou probírány a diskutovány následující okruhy:1) Supervize: Základní vhled do praktikování supervizí v organizacích sociálních služeb. Supervize jako kvalifikovaný dohled nad prací sociálních pracovníků v organizacích sociálních služeb, vztahy mezi pracovníky navzájem, vztahy mezi pracovníky a uživateli a vztahy mezi pracovníky a rodinnými příslušníky uživatelů služeb.2) Fungování organizací poskytujících služby sociální práce3) Životní situace jednotlivců, rodin, skupin a komunit: mapování životních situací, plánování, provádění a hodnocení postupů vedoucích k řešení problémů4) Propojování teoretických poznatků z oboru sociální práce s praktickou zkušeností.

Získané způsobilosti

Studenti si v úvodu svých praxí stanovují ve spolupráci s instruktorem praxe z vybrané organizace služeb sociální práce konkrétní cíle učení, které formulují do učebního kontraktu k odborné praxi a snaží se jich prostřednictvím praxe dosáhnout. V průběhu Závěrečného semináře k praxi plnění svých cílů konzultují a vyhodnocují. Vzájemně si předávají informace a zkušenosti.Prostřednictvím semináře a doprovodné odborné praxe nabývají studenti zkušenosti s praktikováním supervizí v organizacích služeb sociální práce, orientují se v sytému sociální správy napříč sektory národního hospodářství, orientují se v klasifikaci sociálních služeb a podmínkách jejich poskytování v právním prostředí ČR.

Literatura

Henriksen, Jan-Olav; Vetlesen, Arne Johan. Blízké a vzdálené : etické teorie a principy práce s lidmi. Brno : Sdružení Podané ruce, 2000. ISBN 80-85834-85-5.Etický kodex sociálních pracovníků ČR. Praha, Společnost sociálních pracovníků ČR, 2005. Matoušek, Oldřich; Kodymová, Pavla; Koláčková, Jana. Sociální práce v praxi : specifika různých cílových skupin a práce s nimi. Praha : Portál, 2005. ISBN 80-7367-002-X.

Požadavky

Základním předpokladem pro udělení zápočtu je min. 75% účast na seminářích a aktivní zapojení do diskuzí na dané téma. Pro započítání jednotlivé účasti je třeba být na semináři v celé délce jeho trvání. K zápočtu student předkládá zpracované studijní portfolio, dále dokládá plnění vybraných cílů učení (k praxi průběžné i souvislé). Způsoby dokladování student konzultuje s vyučujícím praxe. Doklad může mít písemnou podobu (záznam z pozorování, záznam z rozhovoru, komentovaný popis, kasuistika, esej, úvaha) či ústní podobu (prezentace ve studijní skupině, powerpointová prezentace, audioprezentace, videoprezentace, aktivní účast v diskuzi ve studijní skupině).

Garant

Mgr. Šárka Káňová

Vyučující

Mgr. Šárka Káňová