Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Filozofická reflexe výchovy ke zdraví (KPS / FRVZ)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu KPS / FRVZ - Filozofická reflexe výchovy ke zdraví, Fakulta pedagogická, Západočeská univerzita v Plzni (ZČU).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Obsah

1. Metody zkoumání ve filozofii2. Antické pojetí výchovy a vzdělávání3. Některé problémy výchovy ve středověku4. Vybrané kapitoly z filozofie života a filozofie výchovy5. Výchova na bázi hermeneutického výkladu světa člověka6. Vybrané kapitoly k problémům současné filozofie výchovy7. Koncepce filozofie života v kontextu s otevíráním nových možností pro filozofii výchovy a vzdělávání8. Osobnosti České filozofie výchovy9. Filozofie výchovy a koncepce podpory zdraví ve školách10. Filozofická reflexe jednotlivých přístupů v oblasti podpory zdraví a prevence nemocí11. Výchovné a vzdělávací strategie v oblasti podpory zdraví z pohledu myšlenek o výchově a osobnosti jedince12. Reflexe vlastních přístupů v oblasti podpory zdraví z pohledu filozofických koncepcí13. Shrnutí, evaluace výuky

Získané způsobilosti

Student doktorského studia po absolvování kurzu: popíše a aplikuje metody zkoumání v oblasti filozofie; charakterizuje jednotlivé myšlenkové proudy; interpretuje odborné texty; konstruktivně zhodnocuje myšlenky jednotlivých osobností z filozofie výchovy a zaujímá k nim vlastní stanovisko; aplikuje teoretická východiska z filozofie výchovy do pedagogického působení v oblasti podpory zdraví.

Literatura

STARK, Stanislav. Filosofie výchovy jako filosofie lidské aktivity a dialogu. Plzeň, 2006. ISBN 80-7380-012-8.STARK, Stanislav, Nikolaj DEMJANČUK a Dagmar DEMJANČUKOVÁ. Kapitoly. Kapitoly z filozofie výchovy. Plzeň, 2003. ISBN 80-86473-56-2.HOGENOVÁ, Anna. Kvalita života a tělesnost. Praha, 2002. ISBN 80-7184-580-90.KALÁBOVÁ, Helena. Fenomenologie zdraví a nemoci. Liberec, 2011. ISBN 978-80-7372-725-3.

Požadavky

Součástí kurzu je vědecko-odborná tvorba studenta: studium tuzemské a zahraniční literatury, komparace teoretických východisek, vyvození a návrh optimálních výchovných strategií.

Garant

Doc. PhDr. Nikolaj Demjančuk, CSc.