Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Motivace žáků k učení (KPS / MOŽU)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu KPS / MOŽU - Motivace žáků k učení, Fakulta pedagogická, Západočeská univerzita v Plzni (ZČU).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Obsah

Výuka bude provedena blokem (proto není uveden přehled probírané látky ve 13 bodech).Motivace žáků k učení - vymezení teoretických pozic. Motivace učební činnosti (struktura žákovské motivace, žákovská sebepercepce motivačních pohnutek, učitelova percepce motivačních pohnutek žáků, vývoj žákovské motivace, genderové charakteristiky žákovské motivace, změny v žákovské motivaci v průběhu posledních 20 let). Vztah k budoucnosti a motivace. Kognitivní motivační procesy. Interakce mezi učitelem a žákem a její motivační dopady. Diagnostika motivace k učení. Rozvoj žákovské motivace - krátkodobé i dlouhodobé strategie ovlivňující učební motivaci. Žákovská nemotivovanost a motivační vlivy převážně snižující školní výkon (nuda a strach ve škole).

Získané způsobilosti

Studenti získají znalosti o jednotlivých druzích motivace, které jsou využitelné ve školní praxi. Budou schopni diagnostikovat motivační strukturu žáků a intervenčních postupů v oblasti motivace.

Literatura

Nakonečný, Milan. Motivace lidského chování. 1. vyd. Praha : Academia, 1996. ISBN 80-200-0592-7.Pavelková, Isabella. Motivace žáků k učení : perspektivní orientace žáků a časový faktor v žákovské motivaci. Praha : Univerzita Karlova, 2002. ISBN 80-7290-092-7.Rheinberg, F. Motivation und Emotionen in Lernprozess. In: M. jerusalem. Götingen, Hogrefe, 1999. HRABAL, V., MAN, F., PAVELKOVÁ, I. Psychologické otázky motivace ve škole. 1. vyd. Praha : SPN, 1984. Pavelková, Isabella; Hrabal, Vladimír; Man, František. Psychologické otázky motivace ve škole. 2., upr. vyd. Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1989.

Požadavky

Sběr a analýza dat. V průběhu semestru bude zadán jeden vědomostní test.

Garant

Mgr. Kateřina Kubíková, Ph.D.

Vyučující

PhDr. et PaedDr. Věra Kosíková, Ph.D.Mgr. Kateřina Kubíková, Ph.D.