Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Všestranný jazykový rozbor (KRF / VJR)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu KRF / VJR - Všestranný jazykový rozbor, Fakulta pedagogická, Západočeská univerzita v Plzni (ZČU).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Obsah

Kurz vychází z kurzů Fonetika, Morfologie, Lexikologie a Syntax a uvádí je do vzájemných vztahů, seznamuje s aspektem sémantickým a pragmatickým. Semináře jsou vedeny z pozic tradiční gramatiky i moderní lingvistiky.Všestranný jazykový rozbor zahrnuje tyto druhy rozborů:1. syntaktický,2. morfologický (slovnědruhový a tvaroslovný),3. lexikální a slovotvorný,4. rozbor zvukové a grafické stránky,5. stylovou charakteristiku textu.

Získané způsobilosti

Student zvládne problematiku všestranného jazykového rozboru, tzn. rozboru, zahrnujícího všechny jazykové roviny v jejich vzájemných vztazích, a to na úrovni věty.

Literatura

Dlouhý, Miloslav. Texty a úkoly k jazykovému rozboru z ruštiny. Praha : Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy, 1995. Časopisy, periodický tisk. Uličná, O. Lingvistický rozbor uměleckého textu. Praha, 1989. Uličná, O. Lingvistický rozbor uměleckého textu. Praha, 1989.

Požadavky

Aktivní účast na semináři. Dva průběžné testy, závěrečný test.Seminární práce: všestranný jazykový rozbor textu.

Garant

Mgr. Milena Rykovská, Ph.D.

Vyučující

Gigla DzhyndzholiiaMgr. Milena Rykovská, Ph.D.