Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Motorické učení (KTV / 9MU)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu KTV / 9MU - Motorické učení, Fakulta pedagogická, Západočeská univerzita v Plzni (ZČU).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Obsah

1. Teoretická východiska, lidské chování, motorika, fylogeneze.2. Druhy učení, druhy senzomotorického učení.3. Vývoj teorií učení.4. Biologické základy a předpoklady senzomotorického učení.5. Vnímání a zpracování podnětů, programování pohybové činnosti.6. Fáze senzomotorického učení, křivky učení.7. Výsledný produkt motorického učení, charakteristika pohybových dovedností.8. Motorická docilita.9. Aplikace teorie motorického učení do tělovýchovné praxe.

Získané způsobilosti

Student vysvětluje pojmy z oblasti senzomotorického učení a užívá jich ve školní tělesné výchově.

Literatura

Rychtecký, Antonín; Fialová, Ludmila. Didaktika školní tělesné výchovy. Praha : Karolinum, 1995. ISBN 80-7184-127-7.Didaktika školní tělesné výchovy. Praha : Univerzita Karlova, 1981. Vilímová, Vlasta. Didaktika tělesné výchovy. Brno : Paido, 2002. ISBN 80-7315-033-6.Choutka, Miroslav. Motorické učení v tělovýchovné a sportovní praxi. Plzeň : Pedagogická fakulta Západočeské univerzity, 1999. ISBN 80-7082-500-6.Mužík, Vladislav. Tělesná výchova a zdraví : zdravotně orientované pojetí tělesné výchovy pro 1. stupeň ZŠ. 1. vyd. Olomouc : Hanex, 1997. ISBN 80-85783-17-7.

Požadavky

Písemný test ze základních poznatků a terminologie.Ústní zkouška.

Garant

Prof. PhDr. Antonín Rychtecký, DrSc.