Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Motorické učení (KTV / MU)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu KTV / MU - Motorické učení, Fakulta pedagogická, Západočeská univerzita v Plzni (ZČU).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Obsah

Obsah předmětu:1. Východiska motorického učení, lidské chování, motorika - fylogeneze, ontogeneze.2. Učení, druhy učení, druhy motorického učení.3. Vývoj teorií učení a motorického učení.4. Proces a biologické základy motorického učení, předpoklady MU.5. Průběh,vnímání a zpracování podnětů, programování.6. Psychologické aspekty motorického učení.7. Pohybové dovednosti, znaky, klasifikace a charakteristika pohybových dovedností.8. Fáze motorického učení.9. Křivky motorického učení.10. Průvodní mechanismy motorického učení - retence a zapomínání, zpevňování a korekce chyb.11. Integrace, transfer a přeučování.12. Nové poznatky v motorickém učení.13. Zápočtový test.

Získané způsobilosti

Studenti: - užívají a vysvětlí pojmy z jednotlivých oblastí motorického učení - aplikují teoretické znalosti z oblasti motorického učení na modelové situace z oblasti tělesné výchovy a sportu

Literatura

Rychtecký, Antonín; Fialová, Ludmila. Didaktika školní tělesné výchovy. Praha : Karolinum, 1995. ISBN 80-7184-127-7.Didaktika školní tělesné výchovy. Praha : Univerzita Karlova, 1981. Vilímová, Vlasta. Didaktika tělesné výchovy. Brno : Paido, 2002. ISBN 80-7315-033-6.Choutka, Miroslav. Motorické učení v tělovýchovné a sportovní praxi. Plzeň : Pedagogická fakulta Západočeské univerzity, 1999. ISBN 80-7082-500-6.Mužík, Vladislav. Tělesná výchova a zdraví : zdravotně orientované pojetí tělesné výchovy pro 1. stupeň ZŠ. 1. vyd. Olomouc : Hanex, 1997. ISBN 80-85783-17-7.

Požadavky

Písemný test ze základních poznatků a terminologie.Ústní zkouška.

Garant

Prof. PhDr. Antonín Rychtecký, DrSc.

Vyučující

Mgr. Petr Valach, Ph.D.