Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Řízení a simulace 1 pro vzdělávání (KVD / ŘS1)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu KVD / ŘS1 - Řízení a simulace 1 pro vzdělávání, Fakulta pedagogická, Západočeská univerzita v Plzni (ZČU).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Obsah

Kurs buduje ucelenou teorii automatického řízení spojitých lineárních dynamických systémů a počítačové simulace. Obsahem výuky je: Základy teorie abstraktních dynamických systémů (abstraktní systémy, stav systému, popis dynamických systémů ve stavovém prostoru, dosažitelnost, řiditelnost a stabilizovatelnost, pozorovatelnost, rekonstruovatelnost a detekovatelnost). Lineární spojité systémy (analýza vlastností řízených lineárních systémů, vazby mezi systémy, metody identifikace, metody linearizace, stabilita lineárních dynamických systémů, základní metody syntézy). Didaktické zásady výuky vybraných tematických celků.

Získané způsobilosti

Studenti budou schopni se orientovat v teorii systémů a pochopit její aplikace v oblasti vzdělávání.

Literatura

Tůma, František. Kybernetika. Plzeň : Západočeská univerzita, 2007. ISBN 978-80-7043-567-0.Kubík, Stanislav. Teorie automatického řízení I : lineární a nelineární systémy. Praha : SNTL, 1982. Kubík, S. Teorie automatického řízení I : lineární a nelineární systémy. Plzeň : VŠSE, 1977. Tůma, František. Teorie řízení. Plzeň : Západočeská univerzita, 2005. ISBN 80-7043-361-2.Fialová, Irena; Lánský, Miloš. Vzdělávací kybernetika ve výzkumu a výuce. 1. vyd. Dobřichovice : KAVA-PECH, 1994. ISBN 80-85853-02-7.

Požadavky

Splnění zápočtového testu.Nasimulování zadaných úloh.

Garant

Doc. Ing. Václav Vrbík, CSc.

Vyučující

Doc. Ing. Václav Vrbík, CSc.