Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Řízení a simulace 2 (KVD / ŘS2)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu KVD / ŘS2 - Řízení a simulace 2, Fakulta pedagogická, Západočeská univerzita v Plzni (ZČU).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Obsah

Podstatný matematický model spojitého dynamického systému. Konstrukce modelu. Modelová a transformační soustava, model lineární diferenciální rovnice s konstantními a s proměnnými koeficienty, model lineární diferenciální rovnice obecně, model nelineární diferenciální rovnice, konstrukce modelu. Správnost modelu. Vhodnost formulace modelu, volba stavových veličin. Simulační jazyky. Aplikace v oblasti školství. Didaktické zásady výuky vybraných tematických celků.

Získané způsobilosti

Studenti budou schopni aplikovat systémový přístup v oblasti školství.

Literatura

Tůma, František. Automatické řízení 1 : lineární spojité dynamické systémy. Plzeň : Západočeská univerzita, 2007. ISBN 978-80-7043-568-7.Nevřiva, Pavel. Simulace řídicích systémů na číslicovém počítači. Vyd. 1. Praha : SNTL, 1975. Křemen, Jaromír. Spojitý dynamický systém a jeho simulace na počítači. Vyd. 1. Praha : SNTL, 1981.

Požadavky

Zápočet: zpracování semestrální práce. Písemná a ústní zkouška.

Garant

Doc. Ing. Václav Vrbík, CSc.