Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Římské právo 1 (KPD / 9ŘP1V)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu KPD / 9ŘP1V - Římské právo 1, Fakulta právnická, Západočeská univerzita v Plzni (ZČU).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Obsah

Objasnění významu studia římského práva pro dnešní právníky. Po stručném historickém úvodu budou probrány jednotlivé právní instituty římského práva soukromého klasického s přihlédnutím k vývoji v období předklasickém a justiniánském. Výklad se zaměřuje jednak na základní témata (prameny produkční a poznávací, subjekty práv, objekty práv, právní jednání, římský právní proces), jednak na základní instituty římského práva soukromého (obligační, dědické, rodinné).LETNÍ SEMESTRProgram přednášek:1. Význam studia ŘP pro současnost, základní seznámení s průběhem výuky předmětu, doporučená literatura2. Gaiovy instituce, jejich znovuobjevení a obsah3. Základní právní terminologie podle romanistického pohledu: ius ve svých různých významech, právní norma, právní vztah, právní činy, právní jednání4. Ius civile, ius gentium a ius naturale5. Status libertatis, status civitatis, status familiae6. Negotium iuridicum a jeho různé typy7. Elementy obsažené v negotium iuridicum : essentialia, naturalia, accidentalia8. Condicio, dies, modus9. Vůle, její možné projevy a vady: error, dolus, vis10. Římský privátní proces: legis actiones, formulae, cognitio extra ordinem11. Věci v ŘP12. Věcná práva, omezení vlastnických právProgram seminářů:1. Založení Říma a jeho právní uspořádání v jednotlivých obdobích, římské kněžské sbory a jejich právní úkoly2. Produkční prameny ŘP3. Poznávací prameny ŘP4. Organizace římské rodiny5. Zásnuby a manželství v ŘP

Literatura

Bartošek, Milan. Encyklopedie římského práva. 2.přepr.vyd. Praha : Academia, 1994. ISBN 80-200-0243-X.Kincl, Jaromír; Urfus, Valentin. Římské právo. 1. vydání. Praha : Panorama, 1990. ISBN 80-7038-134-5.Gaius. Učebnice práva ve čtyřech knihách. Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2007. ISBN 978-80-7380-054-3.

Požadavky

Zápočtový test

Garant

Doc. JUDr. Miroslav Černý, Ph.D.

Vyučující

JUDr. Petr Dostalík, Ph.D.