Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Římské právo obligační (KPD / ŘPO)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu KPD / ŘPO - Římské právo obligační, Fakulta právnická, Západočeská univerzita v Plzni (ZČU).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Obsah

1. Obecná část obligací ? teoretický úvod2. Depositum, Commodatum3. Emptio venditio4. Locatio conductio5. Damnum iniuria datum, Iniuria6. Receptum nautarum, stabulorium, caponarum, Lex Rhodia de iactu7. Negotiorum gestio, Indebiti solutio

Získané způsobilosti

Studenti: Interpretují a analyzují fragmenta z Digest, která jsou zaměřena na nejvýznamnější kontrakty (emptio venditio, locatio conductio, societas, mandatum) i vybrané delikty (damnum iniuria datum) a kvazidelikty (negotiorum gestio, indebiti solutio) a provádějí jejich komparaci s právem moderním, zejména občanským. Prohlubují si znalosti ze základních zásad soukromého práva, jež jim usnadňuje další studium občanského a obchodního práva.

Literatura

Bruce W. Frier. A Casebook on Roman Law of Delict, Atlanta. Contractus innominati. Praha : Právnická fakulta Univerzity Karlovy, 1932. Skřejpek, Michal; Falada, David; Kuklík, Jan. Exegésis : výklad právních textů. 1. vyd. Plzeň : Aleš Čeněk, 2005. ISBN 80-86898-09-1.Hausmaninger, Herbert; Blaho, Peter. Praktické prípady z rímského práva. 2. dopl. vyd. Bratislava : MANZ, 1998. ISBN 80-85719-21-5.Jolowitz H. F. Roman Foundation of Modern Law, Oxford 1957. Bartošek, Milan. Škola právnického myšlení. 1. vyd. Praha : Karolinum, 1993. ISBN 80-7066-579-3.Dostalík, Petr. Texty ke studiu římského práva soukromého. null. Plzeň : Aleš Čeněk, 2009. ISBN 978-80-7380-150-2.

Požadavky

Ústní zkouška

Garant

JUDr. Petr Dostalík, Ph.D.

Vyučující

JUDr. Petr Dostalík, Ph.D.