Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Římské právo - státní zkouška (KPD / ŘPSZ)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu KPD / ŘPSZ - Římské právo - státní zkouška, Fakulta právnická, Západočeská univerzita v Plzni (ZČU).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Obsah

Předmět ŘPSZ je zakončen státní závěrečnou zkouškou.

Získané způsobilosti

Studenti: Formulují a uvádějí do souvislostí osvojené znalosti z dějin římského práva, základních právních institutů římského práva soukromého s přihlédnutím k vývoji v období předklasickém a justiniánském. Dále pak zhodnocují své znalosti základních témat (prameny produkční a poznávací, subjekty práv, objekty práv, právní jednání, římský soukromý proces) a základních institutů soukromého práva římského (obligační, rodinné, dědické).

Literatura

viz předměty ŘP1,ŘP2.

Požadavky

Ústní zkouška ze znalostí ŘP1 a ŘP2.

Garant

Doc. JUDr. Miroslav Černý, Ph.D.