Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Řízení lidských zdrojů (KPV / ŘLZ)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu KPV / ŘLZ - Řízení lidských zdrojů, Fakulta strojní, Západočeská univerzita v Plzni (ZČU).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Obsah

viz Courseware

Získané způsobilosti

Po absolvování předmětu bude student schopen využívat základní metody a nástroje řízení lidských zdrojů v praxi. Student dokáže rozpoznávat souvislosti mezi dílčími oblastmi řízení lidských zdrojů a tyto souvislosti používat k optimalizaci systému v praxi.

Literatura

Koubek, Josef. Řízení lidských zdrojů : základy moderní personalistiky. 4., rozĹĄ. a dopl. vyd. Praha : Management Press, 2009. ISBN 978-80-7261-168-3.Armstrong, Michael. A Handbook of human resource management practice. 8th ed. London : Kogan, 2001. ISBN 0-7494-3393-0.Armstrong, Michael. Odměňování pracovníků. 1. české vyd. Praha : Grada, 2009. ISBN 978-80-247-2890-2.Koubek, Josef. Personální práce v malých a středních firmách. 4., aktualiz. a dopl. vyd. Praha : Grada, 2011. ISBN 978-80-247-3823-9.Armstrong, Michael. Řízení pracovního výkonu v podnikové praxi : cesta k efektivitě a výkonnosti. 1. vyd. Praha : Fragment, 2011. ISBN 978-80-253-1198-1.

Požadavky

Podmínky získání zápočtu:- zpracování a veřejná prezentace dvou aktuálních témat z oblasti ŘLZ- splnění podmínek závěrečného písemného testuPodmínky absolvování zkoušky:- pozitivní hodnocení odpovědí pří ústní zkoušce

Garant

Ing. Marek Bureš, Ph.D.

Vyučující

Ing. Marek Bureš, Ph.D.Ing. Marek Bureš, Ph.D.