Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Řízení jakosti a lidský faktor (KTO / LFM)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu KTO / LFM - Řízení jakosti a lidský faktor, Fakulta strojní, Západočeská univerzita v Plzni (ZČU).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Obsah

1. Jakost a její úloha v životě2. Principy vedoucí k motivaci3. Motivace a jakost4. Demotivace5. Motivace a organizační přeměna. Vytvoření společné vize6. Motivace a změna. Motivace a inovace7. Materiální stimuly8. Komunikace jako motivační činitel9. Moc zpětné vazby. Umění naslouchat10. Styl vedení. Přidělování zodpovědnosti11. Motivační techniky12. Identifikace zaměstnaneckých tipů13. Využití psychologie v řízení jakosti

Získané způsobilosti

Studenti pochopí1) principy vedoucí k motivaci2) co je osobní kvalita manažera3) nutnost delegování kompetencí4) co je osobní kvalita zaměstnance5) nutnost efektivní komunikace6) koncept Sociální odpovědnost firem

Literatura

Petříková,R. Jakost a lidský faktor. Ostrava, 2008. ISBN 978-80-248-1735-4.Weihrich, Heinz; Koontz, Harold. Management / Z amerického originálu přeložil Václav Dolanský. Praha : East Publishing, 1998. ISBN 80-7219-014-8.Waine, Caseio, F. Managing Human Resources; Productivity, Quality of Work Life. 1992. Hagemannová, Gisela. Motivace. 1. vyd. Praha : Victoria Publishing, 1995. ISBN 80-85865-13-0.

Požadavky

Zápočet:Zpracování referátu na zadané téma.Zpracování týmového projektu.Úspěšné absolvování dílčího testu.Zkouška:Úspěšné absolvování testu.Ústní zkouška

Garant

Doc. Ing. Helena Zídková, Ph.D.

Vyučující

Doc. Ing. Helena Zídková, Ph.D.Ing. Kateřina BícováDoc. Ing. Helena Zídková, Ph.D.