Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Řízení jakosti (KTO / ŘJ)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu KTO / ŘJ - Řízení jakosti, Fakulta strojní, Západočeská univerzita v Plzni (ZČU).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Obsah

1. Úvod do předmětu. Pojetí jakosti, vývoj k současnému stavu.Fáze v pojetí přístupů k jakosti2. Úloha a vývoj kontrolních činností. Současné pojetí jakosti v ČR a ve světě3. Státní politika jakosti. Svět a jakost4. Mezinárodní aspekty jakosti. Mezinárodní normy pro zabezpečování jakosti5. Skladba norem pro zabezpečování jakosti. ISO 8402. ISO 9000 - 9004,ISO řady 10 0006. Řada norem ISO 9000, 2000, ISO 140007. EN 45000 a příslušející předpisy. Dokladování shody ( konformity).8. Certifikace shody s předpisy ES, zavádění v praxi, E9. Nástroje řízení jakosti10. Nástroje řízení jakosti11. Ekonomika jakosti12. Systémy řízení jakosti v podnicích, přístupy13. Motivace jako nástroj řízení jakosti. Legislativa. Ceny za jakost

Získané způsobilosti

Absolvent je schopen zastávat v praxi funkci profesionála kvality v celém rozsahu:dokumentace systému, základní nástroje řízení kvality...

Literatura

Zídková, Helena; Zvoneček, František. Jakost - styl života pro třetí tisíciletí. 1. vyd. Plzeň : Západočeská univerzita, 2001. ISBN 80-7082-720-3.Jirásek, J.A. Management budoucnosti. Praha, 2008. ISBN 978-80-86946-82-5.Veber,J. Management kvality, environmentu a bezpečnosti práce. Praha, 2010. ISBN 978-80-7261-210-9.Nenadál,J. a kol. Moderní management jakosti. Praha, 2011. ISBN 978-80-248-1735-4.ČSN ISO 14 001 - 14004. Normy environmentálního managementu. Praha, ČNI, 1999. Whiteley, R. C. Podnik řízený zákazníkem. 1. vydání. Praha : Victoria Publishing, 1997. ISBN 80-85605-69-4.

Požadavky

ZÁPOČET : ústní referát a závěrečný test , dva písemné referáty ZKOUŠKA : písemný test a ústní obhájení zadaných témat.Matematika 4 pro PIM (KMA/M4P)

Garant

Doc. Ing. Helena Zídková, Ph.D.

Vyučující

Doc. Ing. Helena Zídková, Ph.D.Ing. Lukáš BebrIng. Kateřina BícováIng. Jan KučeraIng. Martin Melichar, Ph.D.