Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Řízení a ekonomika laboratoří II. (KTB / ELA2)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu KTB / ELA2 - Řízení a ekonomika laboratoří II., Fakulta zdravotnických studií, Západočeská univerzita v Plzni (ZČU).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Obsah

Přednášky:1. Ekonomika a řízení mikrobiologické laboratoře - zásady, pravidla, plánování, finanční ohodnocení pracovníků laboratoře. Ekonomika a řížení histologické laboratoře - zásady, pravidla, plánování, finanční ohodnocení pracovníků laboratoře.2. Ekonomika a řízení imunologické laboratoře - zásady, pravidla, plánování, finanční ohodnocení pracovníků laboratoře.3. Ekonomika a řízení hematologické laboratoře - zásady, pravidla, plánování, finanční ohodnocení pracovníků laboratoře.4. Ekonomika a řízení genetické laboratoře - zásady, pravidla, plánování, finanční ohodnocení pracovníků laboratoře. Ekonomika a řízení biochemické laboratoře - zásady, pravidla, plánování, finanční ohodnocení pracovníků laboratoře.

Získané způsobilosti

Absolvent bude rozumět organizaci práce v konkrétní laboratoři, bude schopen práci provádět přesně a zodpovědně tak, aby nezvyšoval ekonomické náklady na provoz, bude schopen práci provádět chronologicky tak, aby prostoje v práci byly minimální. Absolvent bude schopen získané znalosti používat v praxi a přinášet podněty na zlepšení organizace v laboratoři.

Literatura

Gladkij, I. Management ve zdravotnictví. Computer Press, Brno 2003. Molek, J. Personalistika a řízení. ZSF Jihočeská Univerzita, České Budějovice 2008. Armstrong, M. Řízení lidských zdrojů. Grada, Praha 2007. Vyhláška Ministerstva vnitra ČR č. 21/1996 Sb. Vyhláška Ministerstva zemědělství ČR č. 311/1997 Sb. Zákon č. 101/200 Sb., zákon o dani z příjmu č. 586/1992 Sb. Zákon č. 20/1996 Sb., zákon o účetnictví č. 563/1881 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Zákon č. 95/2004 Sb., zákon o DPH č. 235/2004 Sb. ČSN, EN ISO 15189. ČSN, EN ISO 9001. Daně - ASPT 2010. Kareš, J., Drlíková, M., Brabcová, I. Moderní metody v řízení. ZSF Jihočeská Univerzita, České Budějovice 2006. Účetnictví I. - Institut svazu účetních, Praha 2003.

Požadavky

Aktivní účast na výuce, zápočtový test.

Garant

Ing. Martin Dezort

Vyučující

Ing. Alena Lochmannová