Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
18. Hemoptýza

PDF
Stáhnout kompletní materiál zdarma (182.91 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu PDF.

1. 5. 2018

Hemoptýza – WikiSkripta

https://www.wikiskripta.eu/w/Hemopt%C3%BDza

1/3

RTG nález karcinomu plic, možná příčina
hemoptýzy

Hemoptýza

Hemoptýza je vykašlání krve z dolních cest dýchacích nebo plic. Takové sputum má většinou zpěněný růžový
vzhled. Vzniká na podkladě eroze bronchiální arterie patologickým procesem, rupturou arteriovenózních
anastomóz při bronchiektaziích nebo nekrózou plicní tkáně. Je to nespecifický příznak závažných onemocnění
dýchacího systému.

Hemoptoe – název pro označení vykašlání velkého množství krve − masivní hemoptýza.

Pseudohemoptýza – vykašlání krve pocházející z nosohltanu, dutiny ústní, hltanu nebo jícnu.

Klasifikace

Podle množství vykašlané krve můžeme rozlišit hemoptýzu:

malou (15–20 ml krve/24 hodin);
střední, významnou (více než 300 ml krve/24 hodin);
masivní (více než 500 ml krve/24 hodin).

Příčiny hemoptýzy

Až u 20 % případů je příčina neobjasněna.

Příčiny hemoptýzy u dospělých
Chronická bronchitida

nejčastější příčina hemoptýzy

Bronchiektázie

druhá nejčastější příčina hemoptýzy

Neoplazie, plicní
metastázy

bronchogenní karcinom

Infekce

bakteriální pneumonie
tuberkulóza
aspergillóza

Plicní embolie

Plicní infarkt

nekróza tkáně

Kardiální příčiny

mitrální vada (stenóza chlopně)
levostranné kardiální selhání

Cévní malformace

Granulomatóza s polyangiitidou
Churg–Strauss syndrom
Goodpastureův syndrom

Systémové choroby

systémový lupus erythematodes
systémová sklerodermie
revmatoidní artritida

Trauma, iatrogenní
poškození

například při bronchoskopii jako
komplikace

1. 5. 2018

Hemoptýza – WikiSkripta

https://www.wikiskripta.eu/w/Hemopt%C3%BDza

2/3

U dětí bývají nejčastější příčiny hemoptýzy infekce dolních cest dýchacích a aspirace cizího tělesa.

Diferenciální diagnostika

Je nutné vyloučit jiné zdroje krvácení, například krvácení z GIT (jícnové varixy, žaludeční vřed, Mallory-
Weissův syndrom) nebo krvácení z orofaciální oblasti.

Vyšetřovací metody

Pečlivá anamnéza

Vždy se ptát na množství vykašlané krve, její vzhled a co hemoptýze předcházelo (často kašel). Je nutné odlišit
od hematemezy (předchozí nauzea, krev je tmavá, natrávená), pseudohemoptýzy (předchozí epistaxe nebo
hromadění krve v dutině ústní). Vždy musíme zjistit, jestli je pacient kuřák (jak dlouho kouří/kouřil, kolik
denně, spočítat celkovou zátěž).

Fyzikální vyšetření

1. Aspekce dutiny ústní, dutiny nosní, pharyngu (rhinoskopie a laryngoskopie) pro vyloučení krvácení v

této oblasti.

2. Komplexní vyšetření hrudníku (pohled, poklep, poslech, pohmat).

RTG plic

Ve dvou projekcích – zadopřední a boční. Až v 60 % případů je RTG nález pozitivní a lokalizuje patologický
proces. Může se ale stát, že na RTG nebude žádný nález (např. mitrální vada, plicní embolie).

Témata, do kterých materiál patří