Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Agrochemie - Bc. (AHA09E)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu AHA09E - Agrochemie - Bc., Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů, Česká zemědělská univerzita v Praze (ČZU).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení
Procvičování 1-1.test Neznámý 30.06.2020 10:54 0
Procvičování 2-1.test Neznámý 30.06.2020 10:54 0

Další informace

Cíl

Hlavním cílem předmětu je vysvětlit studentům význam a nezastupitelnost chemie v zemědělství a zahradnictví a naučit je porozumět základním chemickým procesům probíhajícím v jednotlivých složkách životního prostředí se zřetelem na jeho živou část. V přednáškách bude věnována pozornost vzniku, vlastnostem a názvům anorganických a organických sloučenin, které jsou využívány v zemědělství a hlavním skupinám látek, formujících organický podíl živých organismů. V předmětu bude vysvětlen i význam nežádoucích látek v živých organismech, principy jejich působení a možná rizika.

Osnova

PřednáškaÚvod do předmětu, význam chemie v zemědělství a zahradnictví, názvosloví anorganických sloučeninVýznam biogenních prvků a jejich koloběh v životním úprostředíZákladní látky anorganického původu používané v zemědělství, jejich příprava a vlastnostiStavba atomu, jádro a obal, jejich stabilita, teorie vazby, základy názvosloví organických sloučeninUhlovodíky nasycené a nenasKarbonylové sloučeniny, základní aldehydy a ketony , karboxylové kyseliny a jejich funkční derivátyOrganické sloučeniny dusíku, jejich vlastnosti, výskyt v přírodě, reaktivita a stupeň oxidaceOrganické sloučeniny síry, fosforu a dalších prvků, jejich význam a výskytHeterocyklické sloučeniny síry a kyslíku, aminokyseliny, bílkoviny a jejich struktura, syntéza proteinů a proteidůSacharidy, jejich rozdělení a význam, glykolýza sacharidů, opticky aktivní látkyLipidy, jejich složení a základní rozdělení, mastné kyseliny, vosky, steroidní kyseliny, cholesterolNukleotidy, význam a zastoupení dusíkVitaminy, provitaminy, přírodní látky a jejich dělení, primární a sekundární metabolity, alkaloidyAgrochemikálie orgCvičeníBezpečnost práce, základní předpisy vymezující práci s chemickými látkami, vstupní test kontroly znalosti z chemieProcvičování anorganického názvoslovíChemické rovnice, jejich konstrukce a vyčíslování, využití chemických rovnicStechiometrické výpočty, výpočty látkového množství, první kontrolní testVýpočet obsahu prvků ve sloučenině, hmotnostní zlomky a hmotnostní procenta, jejich využití v zemědělské praxiProcvičování názvosloví organických sloučenin - nasycené a nenasycené uhlovodíky, areny, subtituované sloučeninyNázvosloví alkoholů, aldehydů, ketonů a karboxylových kyselin, sestavení a vyčíslení reakcí organických sloučeninRoztoky, výpočty koncentrací roztoků, objemové a molární zlomky, jejich využití, druhý kontrolní testVýpočty z chemických rovnic, výpočty objemu plynů a jejich využití, látková koncentrace, ředění a příprava roztokůZáklReakce vodných roztoků, výpočet pH, jeho stanovení, třetí kontrolní testPřehled běžně používaných instrumentPříprava odměrných roztoků kyseliny a hydroxidu a jejich standardizaceZkumavkové kvalitativní reakce sacharidů, reakce bílkovin, zápočet

Získané způsobilosti

Znalosti:Absolvent chápe význam a nezastupitelnost chemie v zemědělství, zahradnictví a chovech zvířat a rozumí základním chemickým procesům probíhajícím v jednotlivých složkách životního prostředí se zřetelem na jeho živou část. Zná vlastnosti a názvy anorganických a organických sloučenin, které jsou využívány v zemědělství, a význam hlavních skupin látek tvořících organický podíl živých organismů. Orientuje se ve zdrojích nežádoucích látek v živých organismech, v principech jejich působení a možných rizicích.Dovednosti:Je schopen porozumět základním chemickým procesům probíhajícím v jednotlivých složkách životního prostředí. Umí prakticky využít znalosti vlastností anorganických a organických sloučenin, které jsou využívány v zemědělství. Dokáže samostatně připravit vzorky k analýzám, provádět základní chemické analýzy a vyhodnotit výsledky.Kompetence - komunikace:Může pracovat pod vedením i v týmu. Je schopen komunikovat v českém jazyce s využíváním odborné terminologie tohoto předmětu i předmětů příbuzných. Umí formulovat myšlenky, diskutovat o nezastupitelnost chemie v zemědělství i prezentovat vlastní názory, dokáže srozumitelně sdělovat informace, definovat problémy a navrhovat možná řešení.Kompetence - úsudek:Je schopen přistupovat ke své práci tvořivě a iniciativně. Dovede pracovat s informačními zdroji a posoudit jejich relevantnost. Na základě vlastní zkušenosti a výsledků analýz i zkušenosti odborníků umí hodnotit chemické procesy v životním prostředí. Je také připraven zorganizovat běžnou práci podřízeným osobám a účinně ji posoudit a zkontrolovat.

Literatura

ZákladníJazyk výuky: ČeštinaTlustoš, P., Švehla, P., Pavlík, M., Hanč, A. (2007) Agrochemie, ČZU v Praze, 228 s. ISBN 978-80-213-1713-0.Jaklová Dytrtová, J. , Jakl, M., Tlustoš, P. (2008) Agrochemie (teoretická cvičení). ČZU v Praze, 130 s. ISBN 978-80-213-1834-2.DoporučenáJazyk výuky: ČeštinaFikr, J., Kahovec, J. (2002) Názvosloví anorganické chemie, Rubico, Olomouc, 243 s.Hiršová, D. (1999) Chemické názvosloví, Karolinum, Praha, 141 s.Kolář, K. et al. (1997) Chemie II (organická a biochemie), SPN, Praha, ISBN 80-85937-49-2, 128 s.Kosina L., Šrámek, V. (1996) Chemické výpočty a reakce, Albra, Úvaly u Prahy, 169 s.Vacík, J. et al. (1995) Chemie I (obecná a anorganická), SPN, Praha, ISBN 80-85937-00-X, 248 s.Vacík, J. et al. (1999) Přehled středoškolské chemie, SPN, Praha, ISBN 80-7235-108-7, 368 s.Voet D., Voet G. J. (1995) Biochemie, Victoria Publishing Praha, ISBN 80-85605-44-9, 1325 s.

Požadavky

žádné

Garant

prof. Ing. Pavel Tlustoš, CSc.