Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Chov zvířat - PAA - Bc. (ASE05E)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu ASE05E - Chov zvířat - PAA - Bc., Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů, Česká zemědělská univerzita v Praze (ČZU).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení
CHov zvířat otázky Neznámý 16.05.2018 13:08 6
SKORO VŠECHNY OTÁZKY CHZ Neznámý 16.05.2018 13:19 5

Další informace

Cíl

Zvládnutí základů managementu a technologie chovu hlavních druhů hospodářských zvířat (skot, ovce, prasata, drůbež) na základě poznání jejich biologických zákonitostí. Výuka probíhá formou přednášek a cvičení.

Osnova

PřednáškaSoučasný stav chovu skotu v ČR, jeho význam pro zemědělství, chov skotu v ČR a EUUžitkové vlastnosti skotu - plodnost (biologMléčná užitkovost skotu (laktace, prvovýroba mléka, ekonomika výroby mléka), dojená plemena skotu chovaná v ČRMasná užitkovost skotu (růst a vývin, výkrm, porážka, zpeněžování masa), masná plemena skotu chovaná v ČRTechnika a technologie ustájení, ošetřování a krmení jednotlivých kategorií skotuVýznam chovu ovcí, užitkové vlastnosti, technika a technologie chovu jednotlivých kategorií ovcíVýznam chovu prasat, výhody a nevýhody chovu prasatUžitkové vlastnosti prasat - reprodukční vlastnosti, mléčnost (znaky reprodukce, cesty zvýšení reprodukční užitkovosti)Užitkové vlastnosti prasat - produkční vlastnosti (výkrmnost a jatečná hodnota, faktory ovlivňující prodFaktory ovlivňující ekonomiku chovu prasat - management, technika a technologie ustájení, zpracování kejdyVýznam chovu drůbeže, postavení v ČR a ve světěTechnika a technologie chovu hrabavé drůbeže,snáška a faktory ji ovlivňující, rozmnožování drůbežeCharakteristika masného a nosného typuTechnika a technologie chovu krůt, kachen a husCvičeníDojená plemena skotu, technika dojení, kvalita mléka a zdravotní stav mléčné žlázy, kontrola mléčné užitkovostiMasná a kombinovaná plemena skotu, kontrola výkrmnosti, KUMP, zpeněžování jatečného skotu, SEUROPChov ovcí, plemena, technika chovuPlemenářská opatření a hybridizace v chovu prasat, metody plemenitby, plemenářské programyZpeněžování prasat a kvalita masaTechniky a technologie chovůTechnologie ustájení drůbeže, intenzivní a extenzivní systémy, welfare v chovech drůbeže

Získané způsobilosti

Znalosti:Zná základy chovu jednotlivých druhů hospodářských zvířat, systémy jejich ustájení a účel jejich chovu. Dokáže determinovat užitkové typy v rámci konkrétního druhu, jejich užitkovost a odlišnost. Zná produkty získávané od jednotlivých druhů a kategorií zvířat (maso, mléko, vejce, peří aj.) a jejich hodnocení.Dovednosti:Umí určit jednotlivé užitkové typy v rámci druhového zastoupení hospodářských zvířat. Charakterizovat a hodnotit živočišné produkty a jejich úpravu a zpracování na potraviny. Je schopen vysvětlit specifické požadavky jednotlivých druhů, užitkových typů a kategorií hospodářských zvířat s ohledem na systémy ustájení a životní pohodu.Kompetence - komunikace:Je schopen ke své práci přistupovat na základě svých znalostí tvořivě a zodpovědně. Zná informační zdroje a orientaci na dané téma v nich. Umí využívat své zkušenosti i zkušenosti odborných pracovníků. Je schopen své poznatky a zkušenosti též prakticky využívat.Kompetence - úsudek:Je schopen užívat odborné terminologie daného předmětu. Umí diskutovat na konkrétní téma a prezentovat vlastní názory a závěry. Dokáže srozumitelně sdělovat informace a navrhovat řešení.

Literatura

ZákladníStupka, R., Čítek, J., Fantová, M., Ledvinka, Z., Navrátil, J., Nohejlová, L., Stádník, L., Šprysl, M., Štolc, L., Vacek, M., Zita, L. 2013. Chov zvířat. ČZU v Praze, powerprint, 2. vydání, 289 s. ISBN 978-80-87415-66-5.DoporučenáAppleby, M.C. , Hughes, B.O. 1997. Animal welfare. CABI Publ., Wallingford, p. 336. ISBN 978-0851991801.Bell, D., Weaver, W. 2002. Chicken meat and egg production. Kluwer Acad. Publ., Dordrecht, 5th ed., p. 1416. ISBN 978-0-7923-7200-4.Cole, D.J.A., Wieseman, J., Varley, M.A. 1994. Principles of Pig Science. Nottingham Univ.Press, p. 472. ISBN 1-897676-22-0.Philips, C.J. 2010. Principles of Cattle Production. CABI Publ., Oxford, Second Edition, p. 256. ISBN 9780643098367.LMS Moodle

Požadavky

žádné

Garant

doc. Ing. Lukáš Zita, Ph.D.