Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Otazky_testu_1

DOC
Stáhnout kompletní materiál zdarma (32 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOC.

1. Meteorologická stanice

K čemu slouží na klimatologických stanicích evaporimetr? Který prvek měří a v jakých jednotkách?

Kterými meteorologickými přístroji je vybavena meteorologická budka? (stačí vyjmenovat)

Jakým přístrojem, jaké vlastnosti a v jakých jednotkách měříme na meteorologických stanicích přízemní vítr?

Jaký meteorologický prvek a v jakých jednotkách měří heliograf?

Jakým přístrojem a v jakých jednotkách měříme tlak vzduchu?

Jakým přístrojem a v jakých jednotkách měříme atmosférické srážky?

K čemu slouží na meteorologických stanicích ombrograf?

Definujte pojem počasí.

Definujte pojem podnebí.

2. Časy a soumraky

Popište dráhu druhého středního slunce a jeho pohyb po ní.

Stručně popište dráhu pravého slunce a uveďte, jaký typ času se od něj odvozuje.

Kde na zeměkouli se rovná střední místní čas času pásmovému středoevropskému?

Z čeho je odvozen čas UTC a kde v oboru meteorologie a klimatologie se využívá?

Který typ času využíváme na meteorologických stanicích pro potřeby sledování počasí?

Který typ času se využívá pro určování doby trvání slunečního svitu?

Které typy časů se využívají pro pozorování na meteorologických a klimatologických stanicích?

3. Tlak vzduchu

Definujte atmosférický tlak.

Definujte pojem tlak vzduchu normální a uveďte jeho hodnotu.

Definujte pojem vertikální barický stupeň a uveďte jeho jednotky.

Definujte pojem vertikální barický gradient a uveďte jeho jednotky.

Uveďte jednotky a hodnotu vertikálního barického stupně v přízemní vrstvě atmosféry.

Uveďte přibližnou hodnotu vertikálního barického gradientu v přízemní vrstvě atmosféry.

Eiffelova věž je vysoká XXX m. Tlak vzduchu na špici věže je XXX hPa. Jaký bude tlak vzduchu u paty věže?

Tlak vzduchu u paty věže je XXX hPa. Tlak vzduchu na špici věže je XXX hPa. Jak je věž vysoká?

Studna je hluboká XXX m. Tlak vzduchu na povrchu je XXX hPa. Jaký bude tlak vzduchu na dně studny?

Popište princip kapalinového tlakoměru.

Popište princip deformačních tlakoměrů.

Vyjmenujte metody měření tlaku vzduchu.

4. Teplota vzduchu

Definujte den letní.

Definujte den tropický.

Definujte den s tropickou nocí.

Definujte den mrazový.

Definujte den ledový.

Definujte den se silným mrazem.

Definujte den arktický.

Definujte hlavní vegetační období.

Definujte vegetační léto.

Definujte velké vegetační období.

V jakých standardních hloubkách měříme na klimatologických stanicích teplotu půdy?

Jakými typy teploměrů měříme teplotu půdy?

Vyjmenujte alespoň 3 metody měření tepoty?

Popište princip dilatačních teploměrů.

Popište princip deformačních teploměrů.

5. Vlhkost vzduchu

Definujte vlhkost vzduchu.

Definujte teplotu rosného bodu.

Definujte tlak vodní páry.

Definujte sytostní doplněk.

Definujte absolutní vlhkost.

Popište rozdíl mezi absolutní a maximální vlhkostí vzduchu.

Témata, do kterých materiál patří