Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
shrnuti-1-rocnik-ikt-zkouska

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (933.74 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

Základní pojmy

Soustavy

V PC se vyskytuje dvojková soustava

Desítková soustava (dekadická)

Základ: 10

Čísla: 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9

Př. 5843,2510 = 5*103+8*102+4*101+3*100+2*10-1+1*10-2+0*10-3

Dvojková soustava (binární)

Základ: 2

Čísla: 0,1

Př. 1101,1012 = 1*23+1*22+0*21+1*20+1*2-1+0*2-2+1*2-3

Šestnáctková soustava (hexadecimální)

Základ: 16

Čísla: 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,A (10), B (11), C (12), D (13), E (14), F (15)

Př. DF03,A16 = 13*163+15*162+0*161+3*160+10*16-1

Kódování

Převod znaků do dvojkové soustavy

ASCII

Americký standardní kód pro výměnu informací

Obsahuje 32 řídících znaků

Může vyjádřit celkem 256 různých kombinací 0 a 1 (8 bitů)

Př. Alt+64=@

Unicode

Původně 16-bitová kódovací tabulka pro znaky různých světových jazyků

Vychází z ASCII

Nevýhody – větší délka textu, větší znaková sada

Údaje (data)

Popisují realitu, jsou obrazem reality

Stávají se informacemi v určitém seskupení a vzájemném vztahu

 1. Indikační (kvalitativní) – např. pro třídění (číslo materiálu)

 2. Hodnotové (kvantitativní) – matematické operace (cena materiálu)

Informace

Význam, který člověk přisuzuje datům

Neenergetická veličina

Skládá se z údajů

Např. 20. Prosince 2010 byla vytopena nádražní hala – údaje > 20. Prosince 2010, vytopení, nádražní hala

Redundace (nadbytečnost)

Zvýšení spolehlivosti přenosu informace při šumech

Fce informací v řízení

 1. Daignostická – zjištění skutečnosti

 2. Explikativní – vysvětlení jevů a jejich souvislostí

 3. Predikční – předpověď dalšího vývoje

 4. Rozhodovací – výběr optimální řešení z variant

Informační systém (IS)

Množina lidí, dat, postupů, techniky pro potřeby sběru, zaznamenávání, zpracování, uchovávání, vyhledávání a zpřístupňování informací

Poskytuje informace o stavu a vývoji zdrojů (personální, finanční, ne/hmotný majetek)

Tvořen informačními soubory s jejich vzájemnými vztahy

Životní cyklus IS

Tvořen životními fázemi – popisují život IS od doby, kdy se rozhodneme pro nový IS do doby, kdy se přestane používat

 • Strategie

 • Analýza požadavků

 • Návrh systému – projektování

 • Implementace (konstrukce) systému – programování

 • Testování – ladění

 • Rutinní provoz

 • Rozvoj systému – údržba (úpravy, šifrování)

Druhy

 1. Strukturovaný (kaskádový) – postupné provádění fází, zpracovávání jednotlivých agend

 2. Prototypový – dočasná verze systému a jeho pozdější provedení

 3. Iterativní – systém realizován po krocích, základem je strategická analýza podniku

Vývoj, provoz a rozvoj IS

Systémová integrace – optimální kombinace a integrace produktů a služeb od různých externích dodavatelů

Outsouring – vyčlenění činností mimo vlastní organizaci

 • Důvody – větší složitost IS (nároky na zpracování, úroveň IT)

 • Rizika – únik informací, vysoké náklady

Systémový integrátor

Témata, do kterých materiál patří