Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Filosofie - KRAJ, EKOL, KPU (EHZ04Z)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu EHZ04Z - Filosofie - KRAJ, EKOL, KPU, Provozně ekonomická fakulta, Česká zemědělská univerzita v Praze (ČZU).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení
filosofie-i-skripta-k-hauzer-z-bigl Neznámý 26.10.2020 23:05 3

Další informace

Cíl

Kurs má studenty seznámit se základními pojmy a myšlenkovými postupy v oblasti poznání, které by si student měl osvojit, aby mohl pochopit to, jak jsou užívány v dalších navazujících předmětech univerzitního studia. Vysokoškolský student se stále setkává s vědeckými poznatky, ale sám mnohdy neví jakými postupy k nim věda dospívá. Předkládaný kurs si klade za cíl seznámit posluchače se základními pojmy a postupy v oblasti poznání, zejména vědeckého poznání, které jsou nutným předpokladem úspěšného univerzitního studia. Výuka je organizována formou přednášek a seminářů spojených s četbou a interpretací odborných textů vztahujících se k tématům přednášek. Důležitou součástí seminářů je příprava písemných prácí studentů a jejich obhajoba.

Osnova

PřednáškaRozdíl mezi praktickým a teoretickým postojem ke světuZákladní charakteristiky vědeckého, náboženského, uměleckého a každodenního poznáníCo je filosofie? Poznávající subjekt, poznávaný objekt a postup vedoucí k poznáníVztah jedinečného a obecného v poznání Pravda je to, co dává smysl našemu poznání a zakládá étos poznáníCo je vědecké poznání ICo je vědecké poznání IIVědecké metody IVědecké metody II Svět, myšlení a jazykJazyk potřebujeme dříve než mluvíme, neboť v jazyce myslímeProtiklad mezi přirozeným a smluvenýmV čem se liší přírodní a humanitní vědyCvičeníNedostatečnost běžných životních východisek v oblasti poznáníZákladní charakteristiky vědeckého, náboženského, uměleckého a každodenního poznáníZ filosofie se postupně osamostatnily jednotlivé vědyPoznání založené na zkušenosti a poznání předcházející zkušenostVytváření pojmů a jejich definice, různé druhy usuzování, správné vedení důkazůKorespondenční, koherenční, konsensuální a pragmatická teorie pravdyKlasifikace vědVědecké poznání týkající se vymezené oblasti světa musí být přesné, logicky odůvodněné, obecně ověřitelné, nerozpornPraktické uplatnění induktivní metodyAnalýza a syntéza a jiné vědecké metodyPovaha jazyka určuje způsob, jak si osvojujeme významové souvislosti světaCo je to odborný text?  V sociální oblasti poznáváme nejen proto, abychom věděli, ale také abychom poznali, jak má být společnost uspořRozdíly mezi přírodními a humanitními vědami

Získané způsobilosti

Znalosti:Absolventi si osvojili základními pojmy a postupy v oblasti poznání, zejména vědeckého poznání. Tyto základní pojmy a postupy jsou nezbytné k pochopení toho, jak se ve vědních oborech, s kterými se v dalším univerzitním studiu setkají, dospívá k vědeckým poznatkům.Dovednosti:Osvojené znalosti umožní absolventů porozumět základním metodám, s jejichž pomocí věda dospívá ke svým poznatkům. Absolventi dokáží tyto znalosti samostatně uplatňovat v seminárních, bakalářských či diplomových pracích.Kompetence - komunikace:Dokáží objasnit a srozumitelně sdělit základní obecné problémy spojené s poznáním, zejména s vědeckým poznáním.Kompetence - úsudek:Absolventi jsou schopni kriticky uvažovat o předpokladech, mezích a kritériích našeho poznání. Na naše poznatky dokáží aplikovat zejména kriterium logičnosti a pravdivosti.

Literatura

ZákladníJazyk výuky: ČeštinaA. Anzenbacher, Úvod do filosofie, SPN, Praha 1990,J. Michálek, Co je filosofie, OIKOYMENH, Praha 1995,K. Liesseman, G. Zenaty, O myšlení, Votobia, Olomouc 1994J. Sokol, Malá filosofie člověka, Vyšehrad, Praha 1998,Hauzer, K, Bígl, Z., Filosofie I, ČZU, Praha 2002,K. Hauzer, Z. Bígl, Filosofie II, ČZU, Praha 2002Jedna odborná monografie vztahující se k tématům přednášek dle výběru studenta, který je však třeba konsultovat s přednášejícímDoporučenáJazyk výuky: ČeštinaAristotelés, Metafyzika, J. Laichter, Praha 1946Descartes, R., Meditace o první filosofii, OIKOYMENH, Praha 2001.Descartes, R., Rozprava o metodě, Praha 1947Hume, D., Zkoumání lidského rozumu, Svoboda, Praha 1972.Kant, I., Kritika čistého rozumu, OIKOYMENH, Praha 2002.Platón, Ústava, Svoboda, Praha 1993.Wittgenstein, L., Tractatus logico-philosophicus, OIKOYMENH, Praha 1993.Zlomky předsokratovských myslitelů, NČSAV, Praha 1962

Požadavky

základy společenských věd

Garant

PhDr. Zdeněk Bígl