Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Otázky ke zkoušce z chovu skotu

DOC
Stáhnout kompletní materiál zdarma (27 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOC.

Seznam zkouškových otázek

Okruhy otázek z chovu skotu

 1. Národohospodářský význam chovu skotu.

 2. Základní směry rozvoje chovu skotu v ČR.

 3. Exteriér skotu, vztah k užitkovým vlastnostem.

 4. Lineární způsob hodnocení exteriéru skotu.

 5. Označování skotu, metody odrohování.

 6. Mléčná žláza, tvorba mléka, složení mléka.

 7. Mlezivo, jeho význam a složení.

 8. Průběh laktace, její hodnocení.

 9. Vlivy působící na produkci mléka.

 10. Vlivy působící na tučnost mléka.

 11. Vlivy působící na obsah bílkovin v mléce.

 12. Dojitelnost krav, činitelé ovlivňující dojitelnost, zkouška dojitelnosti a její hodnocení.

 13. Plodnost skotu, estrální cyklus, detekce říje.

 14. Činitelé ovlivňující plodnost skotu.

 15. Metody hodnocení plodnosti krav.

 16. Hodnocení plodnosti plemenných býků, metody hodnocení.

 17. Management reprodukce plemenic.

 18. Pastevní schopnost skotu, technika pastvy, organizace pastvy.

 19. Masná užitkovost, složení hovězího a telecího masa.

 20. Vlivy působící na masnou užitkovost.

 21. Hodnocení výkrmnosti, činitelé ovlivňující výkrmnost skotu.

 22. Hodnocení jatečné hodnoty, činitelé ovlivňující jatečnou hodnotu.

 23. Zpeněžování jatečných zvířat.

 24. Bourání hovězího masa, zařazování do jakostních tříd.

 25. Jakostní znaky hovězího masa.

 26. Kůže skotu, vlivy působící na jakost kůže.

 27. Mléčná plemena skotu, jejich charakteristika a rozšíření.

 28. Masná plemena skotu, jejich charakteristika a rozšíření.

 29. Kombinovaná plemena skotu, jejich charakteristika a rozšíření.

 30. Vývoj chovu skotu v ČR.

 31. Perspektivy uplatnění kombinovaného užitkového typu v ČR.

 32. Chovný cíl a koncepce šlechtění českého strakatého skotu.

 33. Chovný cíl a koncepce šlechtění holštýnského (černostrakatého) skotu.

 34. Šlechtitelský program masných plemen skotu.

 35. Šlechtitelská práce v chovu skotu, selekční kritéria.

 36. Testovací připařování plemenných býků.

 37. Uplatnění biotechnických metod při šlechtění stád skotu.

 38. Organizace a způsoby provádění kontroly užitkovosti skotu.

 39. Zpracování výsledků kontroly užitkovosti a jejich využití.

 40. Kontrole dědičnosti mléčné užitkovosti.

 41. Kontrola dědičnosti dojitelnosti skotu.

 42. Kontrola dědičnosti masné užitkovosti skotu.

 43. Odchov plemenných býků v ústředních odchovnách, zkouška vlastní užitkovosti.

 44. Hodnocení býků v ústředních odchovnách a jejich zařazování do plemenitby.

 45. Technologie odchovu telat.

 46. Metody odchovu telat (tradiční, časný, startérový).

 47. Systémy odchovu jalovic.

 48. Technologie výkrmu telat, metody výkrmu.

 49. Organizace a příprava skotu na výkrm.

 50. Technologie výkrmu skotu.

 51. Technika chovu krav bez tržní produkce mléka.

 52. Zásady selekce dojnic ve stádech.

 53. Systémy ustájení dojnic.

 54. Metody rozdojování dojnic v jednotlivých systémech ustájení.

 55. Zásady sestavování obratu stáda skotu a hodnocení rentability produkce mléka.

Témata, do kterých materiál patří