Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Chorvatská literatura II (CHA210)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu CHA210 - Chorvatská literatura II, Filozofická fakulta, Masarykova univerzita (MU).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení
Vatroslav Jagić - referát Neznámý 11.11.2018 21:41 0
Vatroslav Lisinski - referát Seminárky, referáty 27.11.2018 10:49 0

Další informace

Cíl

Cílem předmětu je podat přehled vývoje chorvatské literatury 19. a počátku 20. století. Na základě kontextuální analýzy nejvýznamnějších dobových děl se student seznámí s dominantními uměleckými směry, poetikami, tendencemi a tvůrčími postupy chorvatského romantismu, realismu a moderny. Seminář je založen na intenzivní domácí četbě a práci s příslušnými texty. Absolvent získá přehled o několika etapách vývoje chorvatské literatury, včetně širších literárně-teoretických a historicko-kulturních souvislostí, prohloubí své dovednosti analýzy a interpretace literárního textu a zdokonalí svou schopnost tvorby a přednesení referátu.

Osnova

1) Problematika formování novodobých národů, vztah mezi národně-integračním úsilím a krásnou literaturou – chorvatský případ, hlavní rysy literárního romantismu, kořeny ilyrismu a jeho kulturně-politická charakteristika, vybrané programové texty ilyrského hnutí (Lj. Gaj, D. Rakovac, Lj. Vukotinović);2) Literatura období ilyrismu – vlastenecká a lyrická poezie (Lj. Gaj, A. Mihanović, S. Vraz, P. Preradović), ideová a estetická analýza eposu Smrt-Smail agy-Čengiće I. Mažuraniće;3) Literatura období ilyrismu – drama, próza a cestopisy (D. Demeter, I. Kukuljević Sakcinski, D. Jarnević, M. Mažuranić, A. Nemčić);4) Literatura 50. let 19. stol. (doznívající romantismus, hajducké novely, útlum literární tvorby), jugoslavismus a pravašská ideologie – jejich charakteristika a ohlas v literatuře poslední třetiny 19. století;5) August Šenoa a nové pojetí literatury – Šenoova tvorba a ideová východiska, analýza manifestu Naše književnost a historického románu Seljačka buna;6) Šenoovi současníci R. Jorgovanić a J. E. Tomić, deklarativní naturalismus E. Kumićiće;7) Realismus v chorvatské literatuře, dílo a život Ante Kovačiće, rozbor románu U registraturi;8) Chorvatští realisté K. Š. Gjalski, J. Kozarac a V. Novak, chorvatská poezie poslední třetiny 19. století, básnická tvorba S. S. Kranjčeviće;5) Zakladatel chorvatského moderního dramatu Ivo Vojnović a jeho tvorba, rozbor dramatu Dubrovnická trilogie, modernistické rysy v prózách J. Leskovara;6) Charakteristika chorvatské literární moderny (1895–1914) a její společensko-historický kontext, zhodnocení role dobové literární kritiky a manifestů na prosazování modernistických tendencí v chorvatské literatuře, analýza manifestů M. Dežmana Ivanova, B. Livadiće a M. Marjanoviće;7) Básníci chorvatské moderny a jejich tvorba – M. Begović, V. Nazor, D. Domjanić, V. Vidrić, A. G. Matoš;8) Prozaici chorvatské moderny a jejich tvorba – A. G. Matoš, M. Cihlar Nehajev, D. Šimunović, I. Kozarac;9) Dramatici chorvatské moderny a jejich tvorba – Josip Kosor, M. Ogrizović, význam S. Miletiće pro rozvoj divadelního života v Chorvatsku na přelomu století, literatura pro děti – I. Brlić Mažuranić, triviální literatura – M. Jurić Zagorka;10) Almanach Mlada hrvatska lirika (1914), prozaická i básnická tvorba J. Poliće Kamova a F. Galoviće;11) Počátky expresionismu – povídky U. Donadiniho a poezie A. B. Šimiće.

Literatura

povinná literaturaNOVAK, Slobodan Prosperov. Povijest hrvatske književnosti. Split: Marjan tisak, 2004. 285 s. ISBN 953-214-208-8. infoNOVAK, Slobodan Prosperov. Povijest hrvatske književnosti. Split: Marjan tisak, 2004. 317 s. ISBN 953-214-209-6. infoFRANGEŠ, Ivo. Povijest hrvatske književnosti. Zagreb: Nakladni zavod Matice hrvatske, 1987. 563 s. ISBN 86-401-0084-5. infoSlovník spisovatelů : Jugoslávie : srbská a černohorská, charvátská, bosensko-hercegovská, slovinská a makedonská literatura [19389]. Praha: Odeon, 1979. infoDOROVSKÝ, Ivan . Slovník balkánských spisovatelů. Praha: Libri, 2001. 683 s. infoPAVELKA, Jiří a Ivo POSPÍŠIL. Slovník epoch, směrů, skupin a manifestů. Brno: Georgetown, 1993. 290 s. ISBN 80-901604-0-9. infoLexikon teorie literatury a kultury :koncepce / osobnosti / základní pojmy. Edited by Ansgar Nünning - Jiří Trávníček - Jiří Holý. 1. vyd. Brno: Host, 2006. 912 s. ISBN 80-7294-170-4. infoKoráb korálový :tisíc let charvátské poezie v díle stovky básníků. Translated by Dušan Karpatský. Vyd. 1. V Praze: Fori Prague, 2007. 750 s. ISBN 978-80-239-9594-7. infoPAVLETIĆ, Vlatko (ed.): Zlatna knjiga hrvatskog pjesništva od početaka do danas. Zagreb 1970Međaši :hrvatsko pjesništvo dvadesetog stoljeća. Edited by Zvonimir Mrkonjić. Zagreb: Profil, 2004. 826 s. +. ISBN 953-200-873-X. info

Požadavky

CHA201 Jazykový kurz III || SBA201 Jazykový kurz III

Garant

Mgr. Petr Stehlík, Ph.D.

Vyučující

Mgr. Petr Stehlík, Ph.D.Mgr. Petr Stehlík, Ph.D.