Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!


Předmět Tvorba literárněvědného textu pro bakalářské studium (CJA072)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu CJA072 - Tvorba literárněvědného textu pro bakalářské studium, Filozofická fakulta, Masarykova univerzita (MU).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení
Portfolio Neznámý 17.03.2018 20:49 0

Další informace

Cíl

Seminář zaměřený na rozvoj základních dovedností důležitých pro tvorbu odborných textů různých žánrů, zejména závěrečné práce, eseje, studie.Seminář je koncipován jako katalog metod a technik pro jednotlivé fáze psaní odborného textu, přičemž se zabývá jak tvůrčí, tak i technickou a organizační stránkou práce. Práce v semináři simuluje v několika lekcích základní etapy tvůrčího procesu počínaje plánováním odborného projektu přes hledání a zpřesňování tématu, vytváření osnovy až po fáze revize, optimalizace a prezentace textu.Absolvent kurzu má být s to umět používat správné metody a techniky postupných fází tvorby odborného textu;má být schopen vytvořit definice termínů svého oboru;má umět poznat charakteristiky rozličných odborných žánrů;má umět rozlišit funkce rozličných odborných žánrů;má umět tvořit komunikativní odborný text.

Osnova

Výběr cvičení a technik:hledání tématu,formulace zadání,formulace hypotézy,tvorba osnovy,plán práce a časová osa,přeformulování textu,krácení textu,metody oponentury a kritického hodnocení,metody kolektivní revize ad.,práce s primární literaturou,sběr a zpracování materiálu (práce se sekundární literaturou),zásady citace v odborném textu,využití výtvarných technik pro odborné psaní.

Literatura

doporučená literaturaČMEJRKOVÁ, Světla, František DANEŠ a Jindra SVĚTLÁ. Jak napsat odborný text. Vyd. 1. Voznice: LEDA, 1999. 255 s. ISBN 80-85927-69-1. infoECO, Umberto a Ivan SEIDL. Jak napsat diplomovou práci. Olomouc: Votobia, 1997. 271 s. ISBN 80-7198-173-7. infoFIŠER, Zbyněk . Tvůrčí psaní: malá učebnice technik tvůrčího psaní. 1. vyd. Brno: Paido. Edice pedagogické literatury., 2002. 164 s. ISBN 80-85931-99-0. infoŠanderová, Jadwiga: Jak číst a psát odborný text ve společenských vědách: několik zásad pro začátečníky. 1. vyd. Praha: Sociol. naklad., 2005. ISBN 80-86429-40-7 .KAHN, Norma B. Jak efektivně studovat a pracovat s informacemi. Translated by Hana Kašparovská. 1. vyd. Praha: Portál, 2001. 149 s. ISBN 80-7178-443-5. infoKŘÍSTEK, Michal . Stylistika a stylizace odborného textu v rámci vysokoškolského studia. Fišer, Z. (red.). In Tvůrčí psaní klíčová kompetence na vysoké škole. Brno: Doplněk, 2005. s. 144-147, 4 s. ISBN 80-7239-182-8. infoneurčenoWerder, von Lutz: Lehrbuch des wiseschaftlichen Schreibens. Schibri-Verlag Berlin, Milow 1993.Jak psát a přednášet o vědě. Edited by Zdeněk Šesták. 1. vyd. Praha: Academia, 2000. 204 s. ISBN 80-200-0755-5. infoEliášová, Viera a kol. Na stope slovám. Príručka tvorivého písania pe učiteľov slovenského jazyka a literatúry. Bratislava: ŠPÚ; British Council Slovakia, 2007. ISBN 978-80-89225-35-4.FIŠERA, Ivan. Tvůrčí potenciál podniku. Praha: Svoboda, 1990. ISBN 80-205-0144-4. infoFIŠER, Zbyněk . O využití výtvarných činností při tvorbě odborného textu. In Tvůrčí psaní - klíčová kompetence na vysoké škole. 1. vyd. Brno: Doplněk, 2005. s. 148-156, 9 s. ISBN 80-7239-182-8. infoFILKA, Jaroslav. Metodika tvorby diplomové práce :praktická pomůcka pro studenty vysokých škol. 1. vyd. Brno: Vydavatelství Knihař, 2002. 223 s. ISBN 80-86292-05-3. info

Požadavky

CJC020 Úvod do studia literatury && CJA004 Úvod do st. lit. - sem.

Garant

doc. PhDr. Zbyněk Fišer, Ph.D.

Vyučující

Mgr. Tereza Dědinová, Ph.D.doc. PhDr. Zbyněk Fišer, Ph.D.Mgr. et Mgr. Darina Lukášová