Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!


Portfolio

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (3,27 MB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

MASARYKOVA UNIVERZITA Filozofická fakulta Tvorba literárněvědného textu Portfolio Bakošová Sabina, UČO: 458 053 Obecné informace - povolená jedna neomluvená absence - seminární práce - tvorba portfolia – zhodnocení každého cvičení, semináře + zhodnocení celého semináře Akrostich Jedná se o báseň, jejíž začáteční nebo koncová písmena verše tvoří nějaké slovo. Při tvoření akrostichu můžeme používat slova i celé věty. Smyslem je používat své pocity a držet se tématu. Soustředěně sedím Tiše poslouchám A Rychle vše ubíhá To já doufám U akrostichu se mi líbí možnost si hrát se slovy, ale musím mít čas na jeho tvorbu. Jako užitečnou věc v tvorbě literárněvědného textu ho nepovažuji. Přijde mi spíše jako odpočinkové cvičení. Automatický text Metoda psaní textu bez přemýšlení, neřešíme při ní interpunkci ani velkou smyslnost vět. Píšu své momentální myšlenky, tak jak mi běží hlavou. Automatický text můžeme uplatnit v situacích, kdy nevíme jak psát dál. Tato metoda nám může pomoci se rozepsat a navést nás správným směrem v naší práci. Téma: Proč se učit psát na vysoké škole Automatický text asi nebude nic pro mě. Vždy píši o čemkoliv jiném než bych chtěla a vůbec se k danému tématu nedostanu. Brainstorming Jedná se o metodu, kdy každý přispívá svým momentálním nápadem, ať už je dobrý nebo špatný. Nikdo nesmí ničí názor kritizovat. Nápady by měla nejlépe hodnotit jiná skupina lidí. Myslím si, že to může být velmi funkční metoda někde v agenturách nebo kancelářích. Při samostatném psaní seminární práce je pro mě nepoužitelná, jde přeci o to, aby nápady vymýšlelo více lidí. Co je třeba znát pro naplánování vědeckého textu? Termín Fakta Literatura Výstup Rozsah Forma Rozčlenění Čas Vedoucí Obhajoba Gramatika Názor druhých Citační norma Zdroje Téma Časová osa Technika, pomocí které si uděláme plán, jak budeme postupovat při psaní naší seminární práce. Myslím si, že časová osa může být pro spoustu lidí velmi užitečná a řídí se jí. Já osobně nemůžu mít něco tak striktně naplánované, nemám silnou vůli dané termíny dodržet. Myšlenková mapa Úkolem bylo nakreslit myšlenkovou mapu na téma „Můj týden“. Je to velmi zábavná a oddechová technika, hlavně pro ty, kteří rádi kreslí. Technika myšlenkových map se mi velmi líbí. Nejsou tam žádná pravidla jak ji tvořit. Donedávna jsem myšlenkové mapy docela odsuzovala, ale přicházím na to, že jsou velmi užitečné. Používám je k přehledu učiva v předmětech. Cluster Jedná se o metodu, kdy máme jedno klíčové slovo, ke kterému vymýšlíme asociace navazující na sebe. Pokud nám dojdou nápady, tak se vrátíme zpět ke klíčovému slovu a tvoříme další „větev“ asociací. Cluster je velmi dobrý v tom, že nás dovede ke slovům či tématům, které by nás normálně nenapadli. Velmi mě překvapilo, kolik asociací jsem ze své hlavy dostala a hlavně přes jaké vztahy slov jsem postupovala. Technika pro a proti Cílem této techniky je uspořádat si informace o své seminární práci. Ujasnit si, co je pro nás výhodou nebo nevýhodou. PRO PROTI Mnoho sekundární literatury Mnoho sekundární literatury Zajímavé téma Oblíbený autor Tento způsob je velmi dobrý a přijde mi také praktický. Je to krásný přehled toho, co vlastně víme o své seminární práci. Abecedář A Automatičnost B Bláznovství C Cit D Dychtivost E Elegantnost F Falešnost G Gesto H Hrdost Ch Chytrost I Inspirativnost J Ješitnost K Kamarádství L Lidskost M Motivy N Necitelno

Témata, do kterých materiál patří