Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Portfolio

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (3.27 MB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

v letu dospává.

V trhlinách spánku zpívá.

Kdo první na ulici vyjde,

tím zpěvem raněn bývá,

snad něco tuší,

ale nezahlédne.

Je zeleno,

a to je vše, co zbylo z anděla.

V časné ranní hodině, za situace, kdy jsou všechny stromy obvázány a věcí se ještě nikdo nedotknul, tak mezi dvěma urostlými topoly levituje mýtická bytost s deficitem spánku.

V momentu útlumově-relaxační fáze organismu zpívá.

Osoba, která vykročí na ulici daného dne první, utrpí kvůli mechanickému vlnění újmu na zdraví. Může trpět nějakou předtuchou, ale ve svém zorném poli nic nespatří. Veškerá zeleň je pozůstatek z mýtické bytosti.

Toto cvičení mě ze začátku zaskočilo, nevěděla jsem si s ním rady a přiznám se, že pořád nevím, jestli jsem ho dobře pochopila. Nakonec jsem báseň nějakým způsobem přepsala, ale potřebovala jsem na to potřebovala více času.

Tvorba definice

Pábení – hledání krásy a pocitu radosti v obyčejných všedních věcech.

Tvorba argumentů

Za úkol bylo najít tři různá tvrzení a připravit si k nim argumentaci. S jedním tvrzením souhlasím, s druhým nesouhlasím a třetí tvrzení je nejednoznačné.

- Film je lepší než kniha

Filmové zpracování s názvem Perličky na dně není dle mého názoru lepší než kniha. Nelíbí se mi výběr povídek, jejichž zpracování neodpovídá knižní podobě. Ve filmovém zpracování lze poznat Hrabalův styl, ale i tak dám raději přednost knize. Můžeme při četbě využít své představivosti, ke které nám film moc prostoru nedává a předkládá nám již nějakou interpretaci.

+/-

Sám Hrabal byl svého druhu pábitel

Když si vybavíme jakoukoli definici pábitele, tak můžeme ve stručnosti říci, že se jedná o člověka, který si domýšlí realitu či ji nějakým způsobem zkresluje. Oproti tomu se dočítáme, že Hrabal své příběhy zakládal na rozhovorech cizích lidí a na tom co prožil, ale také hledal ve svých dílech krásu v obyčejnosti. Zůstává tedy otázkou, zda byl Hrabal opravdu pábitelem nebo se tak jeví prostřednictvím svých děl.

+ Perlička na dně symbolizuje naději

Moc se mi líbí symbol perličky jako naděje, která je ukrytá v propasti uvnitř člověka. V díle má takovou perličku každý pábitel. Je to něco maličkého, co se ukrývá uvnitř pábitele, ale navenek to je něco velkého, co dělá pábitele pábitelem.

Toto cvičení se mi velice líbí, hlavně jeho uplatnění. Do budoucna ho lze určitě využít nejen ve škole, ale po celý život. Jen si myslím, že argumentování potřebuje cvik. Poznala jsem to sama při hledání argumentů na svá tvrzení.

Citace, parafráze, seznam použité literatury (ukázky ze studentských prací)

Citace: doslovné přenesení textu, text se zvýrazní kurzívou nebo uvozovkami; ISO 690

Parafráze: přenesení textu vlastními slovy, píše se bez uvozovek

Za domácí úkol jsme měli napsat citace literatury, kterou použijeme ke své seminární práci.

Témata, do kterých materiál patří