Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!


Portfolio

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (3,27 MB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

á v propasti uvnitř člověka. V díle má takovou perličku každý pábitel. Je to něco maličkého, co se ukrývá uvnitř pábitele, ale navenek to je něco velkého, co dělá pábitele pábitelem. Toto cvičení se mi velice líbí, hlavně jeho uplatnění. Do budoucna ho lze určitě využít nejen ve škole, ale po celý život. Jen si myslím, že argumentování potřebuje cvik. Poznala jsem to sama při hledání argumentů na svá tvrzení. Citace, parafráze, seznam použité literatury (ukázky ze studentských prací) Citace: doslovné přenesení textu, text se zvýrazní kurzívou nebo uvozovkami; ISO 690 Parafráze: přenesení textu vlastními slovy, píše se bez uvozovek Za domácí úkol jsme měli napsat citace literatury, kterou použijeme ke své seminární práci. HRABAL, Bohumil.Perlička na dně. V Mladé frontě 2. vyd. Praha: Mladá fronta, 2008. ISBN 978-80-204-1927-9. LEHÁR, Jan. Česká literatura od počátků k dnešku. 2., dopl. vyd. Praha: Lidové noviny, 2004. 1078 s. ISBN 80-7106-308-8. PYTLÍK, Radko. --a neuvěřitelné se stalo skutkem: o Bohumilu Hrabalovi. Ilustroval Bohumil HRABAL. Praha: Emporius, 1997. ISBN 80-901980-3-1. HRABAL, Bohumil.Kdo jsem. Vyd. 2., v nakl. Hynek 1. Praha: Hynek, 2000. ISBN 80-862-0281-X. Jako úkol jsme dostali špatně vytvořené citace, které jsme měli opravit dle citační normy ISO 690. Velmi užitečné cvičení, kde se lze hodně naučit z cizích chyb. Citace jsou velmi důležitou věcí, kterou je nutné ovládat, zvláště v našem oboru. Já jsem se tímto cvičení dozvěděla důležité věci a osvěžila si své dosavadní znalosti. Obrazné zpracování tématu Tento úkol mě bavil, protože mám ráda kreslení, i když kreslit neumím. Na obrázku je nakreslený všední den člověka, který vidí krásu v maličkostech a ve všedních věcech. Práce s defektními texty „Odborné“ texty jsme měli za úkol přečíst a následně opravit chyby. Toto cvičení pro mě bylo velmi přínosné, protože u sebe chyby nevidíme, ale na cizích textech je poznáme lépe. Lze si tak uvědomit chyby, které také třeba děláme. Akrostich MOJE PRÁCE Mám svou práci opravdu hotovou? Opravdu jsem napsala vše? Já doufám, že ano, v Elektronické podobě ji odevzdám. Připravovala jsem se pečlivě Ráda jsem si hledala informace Áž jsem u toho usínala Co jsem knížek načetla Eventuelně ji předělám. Jiná perspektiva – hraní rolí Tuto hru jsme hráli v semináři ve dvojicích. Jeden z dvojice představuje člověka vykonávajícího zaměstnání, ve kterém se nesetká s odbornými pojmy naší seminární práce. Úkolem druhého ve dvojici je odpovídat na otázky tak, aby jim osoba z daného povolání porozuměla. Tato hra se mi nelíbila. Ať si vybereme jakékoliv povolání, tak lze na otázky odpovídat stejně, případně minimálně pracovat s jiným výběrem slov. Myslím si, že v té hře není podstatný výběr povolání. Vztah k tématu – silueta člověka Měli jsme na obrázku znázornit tři místa, kde se nachází naše seminární práce. Vybrala jsem hlavu – neustále o své práce přemýšlím, ruku – pořád něco dopisuji a záda - „ať mi už vleze na záda“, ráda bych měla svou práci již hotovou. Anotace Seminární práce se zabývá dílem Bohumila Hrabala – Perlička na dně, zejména z hlediska pojmů pábitel a pábení. Zmiňuje se o největším pábiteli Hrabalova života – strýci Pepinovi a stručně o díle Perlička na dně. Hlavní část je zaměřena na definici pábitelů, pábení a jejich vlastnosti, které jsou zkoumány na základě ukázek ze zvolené knihy. Posudek mé seminární práce Posudek je zhodnocení slabých a silných stránek, před kterým se nachází celkové shrnutí. V tomto cvičení je úkolem napsat posudek očima nějaké postavy či zvířete. Já jsem si vybrala Animované postavičky Pata a Mata. Práce je zaměřena na pojmy pábení a pábitel v díle Perlička na dně Bohumila Hrabala. Přijde nám, že je docela rovnoměrně vystavena a zbytečně se v ní neodbíhá k jiným tématům. K autorovu životu je malé přiblížení pouze z hlediska tématu práce, není zde například popisován jeho život. To by bylo úplně zbytečné, nepotřebujeme o něm vědět tolik informací. Na začátku se píše pouze o postavě strýce Pepina, ten se nám strašně moc líbí, pořád něco dělá, ale na náš vkus je až moc upovídaný, všechno musí komentovat. Nejhorší na té práci jsou definice těch pábitelů a toho pábení. Vůbec nechápeme, co znamená a určitě nebudeme jediní. Takoví lidé přece nemohou existovat, byli by hodně divní. No, ale co je na té práci nejlepší? To jsou ty krátké ukázky z knížek. Na těch jsme konečně pochopili, kdo mají být ti pábitelé, a musíme říct, že jsou opravdu divní, ale i zábavní. I když jako kamarádi by nám nevyhovovali, vždyť jsou hrozně upovídání, nešikovní a radují

Témata, do kterých materiál patří