Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Portfolio

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (3.27 MB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

HRABAL, Bohumil. Perlička na dně. V Mladé frontě 2. vyd. Praha: Mladá fronta, 2008.

ISBN 978-80-204-1927-9.

LEHÁR, Jan. Česká literatura od počátků k dnešku. 2., dopl. vyd. Praha: Lidové noviny, 2004. 1078 s. ISBN 80-7106-308-8.

PYTLÍK, Radko. --a neuvěřitelné se stalo skutkem: o Bohumilu Hrabalovi. Ilustroval Bohumil HRABAL. Praha: Emporius, 1997. ISBN 80-901980-3-1.

HRABAL, Bohumil. Kdo jsem. Vyd. 2., v nakl. Hynek 1. Praha: Hynek, 2000.

ISBN 80-862-0281-X.

Jako úkol jsme dostali špatně vytvořené citace, které jsme měli opravit dle citační normy ISO 690. Velmi užitečné cvičení, kde se lze hodně naučit z cizích chyb.

Citace jsou velmi důležitou věcí, kterou je nutné ovládat, zvláště v našem oboru. Já jsem se tímto cvičení dozvěděla důležité věci a osvěžila si své dosavadní znalosti.

Obrazné zpracování tématu

Tento úkol mě bavil, protože mám ráda kreslení, i když kreslit neumím. Na obrázku je nakreslený všední den člověka, který vidí krásu v maličkostech a ve všedních věcech.

Práce s defektními texty

„Odborné“ texty jsme měli za úkol přečíst a následně opravit chyby.

Toto cvičení pro mě bylo velmi přínosné, protože u sebe chyby nevidíme, ale na cizích textech je poznáme lépe. Lze si tak uvědomit chyby, které také třeba děláme.

Akrostich MOJE PRÁCE

Mám svou práci opravdu hotovou?

Opravdu jsem napsala vše?

Já doufám, že ano, v

Elektronické podobě ji odevzdám.

Připravovala jsem se pečlivě

Ráda jsem si hledala informace

Áž jsem u toho usínala

Co jsem knížek načetla

Eventuelně ji předělám.

Jiná perspektiva – hraní rolí

Tuto hru jsme hráli v semináři ve dvojicích. Jeden z dvojice představuje člověka vykonávajícího zaměstnání, ve kterém se nesetká s odbornými pojmy naší seminární práce. Úkolem druhého ve dvojici je odpovídat na otázky tak, aby jim osoba z daného povolání porozuměla.

Tato hra se mi nelíbila. Ať si vybereme jakékoliv povolání, tak lze na otázky odpovídat stejně, případně minimálně pracovat s jiným výběrem slov. Myslím si, že v té hře není podstatný výběr povolání.

Vztah k tématu – silueta člověka

Měli jsme na obrázku znázornit tři místa, kde se nachází naše seminární práce. Vybrala jsem hlavu – neustále o své práce přemýšlím, ruku – pořád něco dopisuji a záda - „ať mi už vleze na záda“, ráda bych měla svou práci již hotovou.

Anotace

Seminární práce se zabývá dílem Bohumila Hrabala – Perlička na dně, zejména z hlediska pojmů pábitel a pábení. Zmiňuje se o největším pábiteli Hrabalova života – strýci Pepinovi a stručně o díle Perlička na dně. Hlavní část je zaměřena na definici pábitelů, pábení a jejich vlastnosti, které jsou zkoumány na základě ukázek ze zvolené knihy.

Posudek mé seminární práce

Posudek je zhodnocení slabých a silných stránek, před kterým se nachází celkové shrnutí. V tomto cvičení je úkolem napsat posudek očima nějaké postavy či zvířete. Já jsem si vybrala Animované postavičky Pata a Mata.

Témata, do kterých materiál patří