Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!


Portfolio

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (3,27 MB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

st O Opakovanost P Pábení R Rozumnost S Sebevědomí T Tvrdohlavost U Učenlivost V Všednost Z Zajímavost Osnova Úvod 2. Hrabalův vzor – strýc Pepin 3. Obecné informace o díle Perlička na dně 4. Pábení, Pábitel Závěr 5. Literatura Osnova je návodem, čeho se držet při psaní. Během psaní se může měnit, abychom si nepřišli nějak omezení v psaní. Osobně osnovu většinou píši až ke konci, protože využívám právě toho, že osnova není pevně stanovená. Hypotéza a seznam vhodné literatury Ve své seminární práci se chci zaměřit na pojmy pábitel a pábení v díle Bohumila Hrabala, konkrétně v jeho prvotině Perlička na dně. Na začátku práce přiblížím postavu strýce Pepina, který měl na Hrabala velký vliv nejen v jeho osobním životě. V hlavní části své práce se chci věnovat pojmům pábení a pábitel, které budu rozebírat na základě ukázek z vybraných povídek. Chci poukázat na to, co je dělá v daném okamžiku pábiteli. Chtěla bych pracovat s těmito sekundárními zdroji: PYTLÍK, Radko. --a neuvěřitelné se stalo skutkem: o Bohumilu Hrabalovi. Ilustroval Bohumil HRABAL. Praha: Emporius, 1997. ISBN 80-901980-3-1. HRABAL, Bohumil.Kdo jsem. Vyd. 2., v nakl. Hynek 1. Praha: Hynek, 2000. ISBN 80-862-0281-X. Korektorské značky Systém značek, které se používají k opravě textů. Můžeme si je i přizpůsobit, ale musí být srozumitelné a řídit se nějakými pravidly, aby to bylo pro ostatní pochopitelné. Práci s korektorskými značkami jsme si mohli vyzkoušet při opravě seminárních prací našich spolužáků a velmi mě to bavilo. Kolující zápisník Úkolem bylo napsat na papír téma naší seminární práce a poslat ho dál. Spolužáci pak k mému tématu psali nápady, připomínky a další jiné postřehy. Tato metoda se mi také moc líbila, přijde mi velmi užitečná a může pomoci při psaní práce, ale i u samotného výběru tématu. Každý člověk přispěje jiným podnětem a vidí jiné způsoby, jak práci uchopit. Titul mé práce jako knižní publikace, Klíčová slova mého tématu, Cvičení na rozvoj rychločtení a efektivního čtení– neúčast v hodině Hra na vědce – reformulace básně do odborného stylu Co zbylo z anděla – Jan Skácel Ráno, pokud jsou všechny stromy ještě obvázané a věci nedotknuty, mezi dvěma topoly anděl se vznáší, v letu dospává. V trhlinách spánku zpívá. Kdo první na ulici vyjde, tím zpěvem raněn bývá, snad něco tuší, ale nezahlédne. Je zeleno, a to je vše, co zbylo z anděla. V časné ranní hodině, za situace, kdy jsou všechny stromy obvázány a věcí se ještě nikdo nedotknul, tak mezi dvěma urostlými topoly levituje mýtická bytost s deficitem spánku. V momentu útlumově-relaxační fáze organismu zpívá. Osoba, která vykročí na ulici daného dne první, utrpí kvůli mechanickému vlnění újmu na zdraví. Může trpět nějakou předtuchou, ale ve svém zorném poli nic nespatří. Veškerá zeleň je pozůstatek z mýtické bytosti. Toto cvičení mě ze začátku zaskočilo, nevěděla jsem si s ním rady a přiznám se, že pořád nevím, jestli jsem ho dobře pochopila. Nakonec jsem báseň nějakým způsobem přepsala, ale potřebovala jsem na to potřebovala více času. Tvorba definice Pábení – hledání krásy a pocitu radosti v obyčejných všedních věcech. Tvorba argumentů Za úkol bylo najít tři různá tvrzení a připravit si k nim argumentaci. S jedním tvrzením souhlasím, s druhým nesouhlasím a třetí tvrzení je nejednoznačné. - Film je lepší než kniha Filmové zpracování s názvem Perličky na dně není dle mého názoru lepší než kniha. Nelíbí se mi výběr povídek, jejichž zpracování neodpovídá knižní podobě. Ve filmovém zpracování lze poznat Hrabalův styl, ale i tak dám raději přednost knize. Můžeme při četbě využít své představivosti, ke které nám film moc prostoru nedává a předkládá nám již nějakou interpretaci. +/- Sám Hrabal byl svého druhu pábitel Když si vybavíme jakoukoli definici pábitele, tak můžeme ve stručnosti říci, že se jedná o člověka, který si domýšlí realitu či ji nějakým způsobem zkresluje. Oproti tomu se dočítáme, že Hrabal své příběhy zakládal na rozhovorech cizích lidí a na tom co prožil, ale také hledal ve svých dílech krásu v obyčejnosti. Zůstává tedy otázkou, zda byl Hrabal opravdu pábitelem nebo se tak jeví prostřednictvím svých děl. + Perlička na dně symbolizuje naději Moc se mi líbí symbol perličky jako naděje, která je ukryt

Témata, do kterých materiál patří