Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Portfolio

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (3.27 MB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

Technika pro a proti

Cílem této techniky je uspořádat si informace o své seminární práci. Ujasnit si, co je pro nás výhodou nebo nevýhodou.

PRO PROTI

Mnoho sekundární literatury Mnoho sekundární literatury

Zajímavé téma

Oblíbený autor

Tento způsob je velmi dobrý a přijde mi také praktický. Je to krásný přehled toho, co vlastně víme o své seminární práci.

Abecedář

A Automatičnost

B Bláznovství

C Cit

D Dychtivost

E Elegantnost

F Falešnost

G Gesto

H Hrdost

Ch Chytrost

I Inspirativnost

J Ješitnost

K Kamarádství

L Lidskost

M Motivy

N Necitelnost

O Opakovanost

P Pábení

R Rozumnost

S Sebevědomí

T Tvrdohlavost

U Učenlivost

V Všednost

Z Zajímavost

Osnova

Úvod

2. Hrabalův vzor – strýc Pepin

3. Obecné informace o díle Perlička na dně

4. Pábení, Pábitel

Závěr

5. Literatura

Osnova je návodem, čeho se držet při psaní. Během psaní se může měnit, abychom si nepřišli nějak omezení v psaní. Osobně osnovu většinou píši až ke konci, protože využívám právě toho, že osnova není pevně stanovená.

Hypotéza a seznam vhodné literatury

Ve své seminární práci se chci zaměřit na pojmy pábitel a pábení v díle Bohumila Hrabala, konkrétně v jeho prvotině Perlička na dně. Na začátku práce přiblížím postavu strýce Pepina, který měl na Hrabala velký vliv nejen v jeho osobním životě. V hlavní části své práce se chci věnovat pojmům pábení a pábitel, které budu rozebírat na základě ukázek z vybraných povídek. Chci poukázat na to, co je dělá v daném okamžiku pábiteli.

Chtěla bych pracovat s těmito sekundárními zdroji:

PYTLÍK, Radko. --a neuvěřitelné se stalo skutkem: o Bohumilu Hrabalovi. Ilustroval Bohumil HRABAL. Praha: Emporius, 1997. ISBN 80-901980-3-1.

HRABAL, Bohumil. Kdo jsem. Vyd. 2., v nakl. Hynek 1. Praha: Hynek, 2000.

ISBN 80-862-0281-X.

Korektorské značky

Systém značek, které se používají k opravě textů. Můžeme si je i přizpůsobit, ale musí být srozumitelné a řídit se nějakými pravidly, aby to bylo pro ostatní pochopitelné.

Práci s korektorskými značkami jsme si mohli vyzkoušet při opravě seminárních prací našich spolužáků a velmi mě to bavilo.

Kolující zápisník

Úkolem bylo napsat na papír téma naší seminární práce a poslat ho dál. Spolužáci pak k mému tématu psali nápady, připomínky a další jiné postřehy.

Tato metoda se mi také moc líbila, přijde mi velmi užitečná a může pomoci při psaní práce, ale i u samotného výběru tématu. Každý člověk přispěje jiným podnětem a vidí jiné způsoby, jak práci uchopit.

Titul mé práce jako knižní publikace, Klíčová slova mého tématu, Cvičení na rozvoj rychločtení a efektivního čtení – neúčast v hodině

Hra na vědce – reformulace básně do odborného stylu

Co zbylo z anděla – Jan Skácel

Ráno,

pokud jsou všechny stromy ještě

obvázané

a věci nedotknuty,

mezi dvěma topoly anděl se vznáší,

Témata, do kterých materiál patří