Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!


Portfolio

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (3,27 MB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

1. Autor Bohumil Hrabal se narodil 28. března 1914 v Brně v Židenicích. První tři roky žil u prarodičů a roku 1919 se přestěhoval do Nymburka, kde se poprvé setkává se strýcem Pepinem, který pro něj byl velkou inspirací.1LEHÁR, Jan. Česká literatura od počátků k dnešku. 2., dopl. vyd. Praha: Lidové noviny, 2004, s. 194. ISBN 80-7106-308-8. Strýc Pepin přijel jednou na návštěvu a už zůstal do konce života. Byl to prostý člověk, ve kterém se ukrývala neobyčejná chytrost a inteligence. Strýček Bohumila tak uchvátil, že o něm napsal:„Můj opravdickej otec byl strejček Pepin… věčně u nás seděl a vyprávěl a byl toho plnej. Přitom se i opakoval, ale pokaždý to bylo znovu. Byl posedlej svými příběhy a znovu a znovu je čet a my jsme se znovu a znovu váleli smíchy.“2PYTLÍK, Radko. --a neuvěřitelné se stalo skutkem: o Bohumilu Hrabalovi. Ilustroval Bohumil HRABAL. Praha: Emporius, 1997, s. 9. ISBN 80-901980-3-1. Strýček Pepin se stal pro Bohumila jeho největší múzou v životě. Působil na něj hlavně svým mluveným projevem, který byl založen na chaotickém, hlasitém a živém vyprávění založeném na asociacích.3KIRŠ, Michal. Strýc Pepin v díle Bohumila Hrabala [online]. Brno, 2015 [cit. 2017-11-28]. Dostupné z: https://is.muni.cz/th/363953/ff_m/Stryc_Pepin_v_dile_Bohumila_Hrabala.pdf. Magisterská diplomová práce. Masarykova univerzita. Vedoucí práce Mgr. Jan Tlustý, Ph.D. Pepin se jako literární postava vyskytuje, mimo jiné i v Perličce na dně v povídce Smrt pana Baltisberga. 2. Perlička na dně Jako samostatná kniha vyšla v roce 1963 a obsahuje 12 povídek. Obsahem příběhů jsou zkušenosti a životní situace, které Hrabal odposlouchal od svých přátel či lidí z okolí. Kniha narušovala představy o literatuře hned z několika hledisek. Jedním z nich byl jazyk, kterým byla kniha napsána a netradiční způsob vyprávění – nešlo o souvislý děj, ale o proud představ, jak je tvořen v řeči.4LEHÁR, Jan. Česká literatura od počátků k dnešku. 2., dopl. vyd. Praha: Lidové noviny, 2004, s. 195. ISBN 80-7106-308-8. Sám Hrabal říká, že nikdy nenapsal ani řádku o něčem, co by přesně věděl. Vždycky psal pod dojmem pravdivosti, své touhy a svého pábení, které ho donutilo, aby psal o tom, co bylo odkazem té velké fantazie, které se říká realita.5PYTLÍK, Radko. --a neuvěřitelné se stalo skutkem: o Bohumilu Hrabalovi. Ilustroval Bohumil HRABAL. Praha: Emporius, 1997, s. 32. ISBN 80-901980-3-1. Jakub Boehme označil název knihy jako propast v životě člověka, v níž se objevuje perlička na dně, což znamená naději.6PYTLÍK, Radko. --a neuvěřitelné se stalo skutkem: o Bohumilu Hrabalovi. Ilustroval Bohumil HRABAL. Praha: Emporius, 1997, s. 49. ISBN 80-901980-3-1. 3. Pábení, Pábitel Bohumil Hrabal tohle slovo poprvé slyšel z úst básníka Jiřího Koláře, který na otázku:„Tak co děláš?“,odpověděl: „Pábím.“7HRABAL, Bohumil.Kdo jsem. Vyd. 2., v nakl. Hynek 1. Praha: Hynek, 2000, s. 294. ISBN 80-862-0281-X. Od tohoto okamžiku jej začal používat v pojmenování osoby jako pábitel a jeho činnosti pábení. Pábitelé jsou lidé, které můžeme nazvat blázny, ale ten, kdo je zná velmi dobře, by o nich tohle tvrzení neřekl. Charakteristikou Hrabalových pábitelů je ozvláštňování skutečnosti, jsou to lidé schopni nadsázky a vše co dělají, dělají příliš zamilovaně8PYTLÍK, Radko. --a neuvěřitelné se stalo skutkem: o Bohumilu Hrabalovi. Ilustroval Bohumil HRABAL. Praha: Emporius, 1997, s. 51. ISBN 80-901980-3-1. – nevědí, co dělají, okolí jsou pro smích. Pábitelé se vyskytují dodnes na kterémkoli místě, ať za účelem zábavy nebo práce. Je to člověk, o jehož potřebnosti se dovídáme tehdy, až takový pábitel nedorazí, bude nám totiž chybět.9 Všichni pábitelé mluví hovorovým jazykem, hýří anekdotami, vtipy a slangovými výrazy. Vedou naprosto obyčejné rozhovory, které nijak nevrcholí, není v nich žádné napětí a mají „chudý“ obsah. Jedním z pabitelů je Hanťa z povídky Baron Prášil. Je postavou na okraji společnosti a působí jako chytrolín, který je vždycky všude a všechno ví. Na vše má odpověď a snaží se pomáhat, ale neuvědomuje si, že tím spíše přidělává starosti než by pomohl. Pokladník zase kýchl, až si nafrkal do dlaní. >>Vy nemáte kapesník? << >>Ne, já jsem zapomněl…<< >> Tak že jste to neřekl hned? Já vám jich zejtra, jako maličkou pozornost, přinesu celej tucet.<<10HRABAL, Bohumil. Perlička na dně. V Mladé frontě 2. vyd. Praha: Mladá fronta, 2008, s. 110. ISBN 978-80-204-1927-9. V této ukázce Hanťa nabízí svou pomoc a chce se zavděčit pokladníkovi, i když jde o obyčejnou věc jako kapesník. >> Jsem nachlazen…<<řekl. >>Tak, že jste to neřekl hned? Dávejte dobrý pozor! Až přijdete z kanceláře domů, tak dáte do hrnku maličko vody a dolejete to hodně rumem. Pak to nakrásně stvoříte, dáte do toho napřed samozřejmě hřebíček a pepř. A pak to s chutí vypijete, čtvrt hodinky počkáte, až ten nápoj dostane akceleraci, a pak ještě vypijete dvě deci žitný kořalky, protože žitná kořalka je na prsa<<.11HRABAL, Bohumil. Perlička na dně. V Mladé frontě 2. vyd. Praha: Mladá fronta, 2008, s. 111. ISBN 978-80-204-1927-9. V předchozím textu můžeme vidět typického pábitele – chce pomoci, všemu rozumí a okamžitě má řešení na daný problém. >>Nevjelo sem do dvora takový velký auto? << >>Jaký auto? << zděsil se šéf. >>No auto. Jak vidím, tak nevjelo. To já jsem jenom měl maličkej rozhovor s naší nadstavbou a asi z toho bude maličký překvapení. << >>Ježíšmarjá! Já se bojím těch tvých maličkých překvapení. Hanťo, co jsi zase kde kecal? Ty nás tady stejně vždycky přivedeš do maléru. Jakej by tady mohl bejt klidnej život! << třásl rukama šéf. >> Pak mám v noci spát. <<12HRABAL, Bohumil. Perlička na dně. V Mladé frontě 2. vyd. Praha: Mladá fronta, 2008, s. 123. ISBN 978-80-204-1927-9. Tady se opět snaží Hanťa ulehčit práci a pomoci, vůbec si neuvědomuje možné následky. Pábitelem lze uvést i postavu Jendy z povídky Miláček. Jenda je dobromyslný

Témata, do kterých materiál patří