Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!


Portfolio

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (3,27 MB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

prosťáček, kterému spolupracovník Kudla provádí různé naschvály a dělá si z něj jen srandu. Jenda neustále vykládá různé příběhy a zkušenosti, kterými je vlezlý, jenže mu to nedochází a nadšeně je vypravuje pořád dokola. Když ale přijde k nehodě, při které se vyleje žhavá struska a dělníci v ní uvidí plavat Jendův kabát, dojdou k závěru, že tam zůstal a začnou ho oplakávat. Když se ale Jenda objeví, s tím, že byl zrovna pozorovat hvězdy, tak si všichni najednou uvědomí, jak ho mají rádi. „>>Tak vy jste si myslili, že jsem tam zvostal? <<ukázal na tu ztuhlou růžovou povodeň. Kudla zvedl ruce ke stropu: >>Kluku pitomá, proč myslíš, že sem běželi s nosítkama? Proč zvonili na pecích? << >> Kvůli mně? << ukázal na sebe Jenda. >>A kvůli komu myslíš, no? <<optal se vrchní mistr. A Jenda se rozhlížel, díval se do očí chlapů, všechny oči se na něj dívaly… a Jenda s úžasem viděl, že něco znamená, že on, Jenda, něčím na týhle ocelárně je. >>To vy byste pro mě brečeli? Kdybych tam zvostal? <<optal se nedůvěřivě a zase se rozhlížel po očích. >>A jak, << řekl Kudla >>Ale proč? << >>Protože, ty kluku pitomá, by se nám po tobě stejskalo, to přeci každej ví tady, že s tebou je legrace, no, << řekl Kudla. >>Tak vy mě máte vopravdu rádi? << zvolal Jenda.13HRABAL, Bohumil. Perlička na dně. V Mladé frontě 2. vyd. Praha: Mladá fronta, 2008, s. 33. ISBN 978-80-204-1927-9. Jako pábitele můžeme vnímat i postavu mladíka z povídky Fádní odpoledne, který na své okolí působí jako blázen a budí u ostatních výsměch čtením knihy v hospodě, přičemž ostatní jsou na hřišti a sledují fotbalový zápas. Mladík je pro ně bláznem jen proto, že vybočuje svým nezájmem o fotbal. Když se vynadíval, narovnal se a řekl. >>To mě podržte! Ten darebák jedna natahuje moldánky! << A ukázal na čtenáře, kterej ale kouřil dál a slzy mu při tom padaly na stránku, že to bylo slyšet… kap kap kap kap! Jak pivo z pípy. Starej Jupa se dopálil: >>To je ale syčák! Pak máme mít fotbalisty! Kluk jako bejk a brečí jak holka! Tfuj! <<14HRABAL, Bohumil. Perlička na dně. V Mladé frontě 2. vyd. Praha: Mladá fronta, 2008, s. 42. ISBN 978-80-204-1927-9. Pábitel je typ člověka, který nikdy nic nečetl, ale zato se hodně díval. Na své příběhy používá nůžky a dokáže hovor přestřihnout v kteroukoliv chvíli. Úplně stejně lze charakterizovat samotného Hrabala. Své příběhy také dlouho čerpal jen z a příběhů, které někdy někde slyšel a pak si je stříhal a lepil dohromady.15PYTLÍK, Radko. --a neuvěřitelné se stalo skutkem: o Bohumilu Hrabalovi. Ilustroval Bohumil HRABAL. Praha: Emporius, 1997, s. ISBN 80-901980-3-1. Závěr Největším pábitelem byl pro Hrabala otcův bratr Josef. Uchvátil Bohumila již v dětství svým chováním a způsobem vyprávění. Zapůsobil na něj tak moc, že si ho vzal jako vzor pro svou tvorbu. Ve své seminární práci jsem se zaměřila hlavně na pábitele a jejich činnost pábení ve sbírce povídek Perlička na dně. Charakteristik pro pábitele je velké množství, ale vždy se bude jednat o lidi s dobrými úmysly. I když mohou působit pro své okolí směšným dojmem, tak to budou vždy oni, kdo se umí radovat z obyčejných věcí. V dnešní době nenazveme pábitele jinak než blázny, ale když se zamyslíme, lze je označit za lidi s velkým štěstím. To štěstí spočívá v tom, že se nezatěžují problémy, které před ně postaví život, prostě si v nich najdou něco pozitivního. Primární literatura: HRABAL, Bohumil. Perlička na dně. V Mladé frontě 2. vyd. Praha: Mladá fronta, 2008. ISBN 978-80-204-1927-9. Sekundární literatura: LEHÁR, Jan. Česká literatura od počátků k dnešku. 2., dopl. vyd. Praha: Lidové noviny, 2004. 1078 s. ISBN 80-7106-308-8. PYTLÍK, Radko. --a neuvěřitelné se stalo skutkem: o Bohumilu Hrabalovi. Ilustroval Bohumil HRABAL. Praha: Emporius, 1997. ISBN 80-901980-3-1. HRABAL, Bohumil.Kdo jsem. Vyd. 2., v nakl. Hynek 1. Praha: Hynek, 2000. ISBN 80-862-0281-X. Elektronické zdroje: ZAORÁLEK, Ondřej. O dvou podobách pábení v české literatuře: (Dědictví experimentu Ladislava Klímy v prózách Bohumila Hrabala) [online]. Praha, 2010 [cit. 2017-03-19]. Dostupné z:https://dspace.cuni.cz/bitstream/handle/20.500.11956/34595/DPTX_2009_2_11210_0_127223_0_89797.pdf?sequence=1. Diplomová práce. Univerzita Karlova. Vedoucí práce PhDr. Markéta Kořená, Ph.D. KIRŠ, Michal. Strýc Pepin v díle Bohumila Hrabala [online]. Brno, 2015 [cit. 2017-11-28]. Dostupné z:https://is.muni.cz/th/363953/ff_m/Stryc_Pepin_v_dile_Bohumila_Hrabala.pdf. Magisterská diplomová práce. Masarykova univerzita. Vedoucí práce Mgr. Jan Tlustý, Ph.D. Tamtéž.

Témata, do kterých materiál patří