Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!


Předmět Základy zoologie strunatců (Bi2BP_ZZSL)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu Bi2BP_ZZSL - Základy zoologie strunatců, Pedagogická fakulta, Masarykova univerzita (MU).

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení
Candát Neznámý 01.05.2018 13:24 1
Charakteristika ryby Neznámý 01.05.2018 14:52 0
Kormorán velký Neznámý 01.05.2018 13:24 1
Myš Neznámý 01.05.2018 13:25 2
Seminární práce - Pozorování obratlovců Neznámý 01.05.2018 14:53 5
Skokan hnědý (skupina hnědě zbarvených skokanů) Neznámý 01.05.2018 13:25 2
Střízlík obecný Neznámý 01.05.2018 13:25 1
Vrabec Neznámý 01.05.2018 13:25 1
Výr velký Neznámý 01.05.2018 13:25 2
Základy zoologie strunatců Neznámý 01.05.2018 12:33 8

Další informace

Cíl

Cílem předmětu je předložení základního obrazu o tělesné organizaci taxonu (1) s odlišnostmi u systémově nižších skupin. Studenti dokáží charakterizovat (2) a determinovat (3) jednotlivé taxony strunatců, umí používat (4) pozorovací metody. Dovednosti pozorování (5) ověří v terénních podmínkách. Získají (6) orientaci v typických zástupcích vyšších taxonů a hlavních našich zástupcích. Následně aplikují (7) poznatky ve školních sbírkách. Základním předpokladem je posílení kladného postoje (8) ke všem zástupcům naší fauny se zřetelem k aktivní i pasivní ochraně.

Osnova

Základní tělesná organizaci taxonu, znalosti rozdílů, dovednost rozlišování hlavních našich zástupců. Bionomie, jednoduchá determinace modelových druhů1. Kruhoústí + paprskoploutvé ryby2. Obojživelníci3. Plazi4. Ptáci5. Savci6. Obratlovci podle charakteristických ekosystémůa) vodní (mokřadní) ekosystémb) lesní e.c) luční e.d) urbánní e.

Literatura

HANEL, Lubomír. Poznáváme naše ryby. 1. vyd. Praha: Brázda, 1992. 285 s. : i. infoZWACH, Ivan. Naši obojživelníci a plazi ve fotografii. 1. vyd. Praha: Státní zemědělské nakladatelství, 1990. 141 s., fo. ISBN 80-209-0053-5. infoČERNÝ, Walter. Ptáci. Illustrated by Karel Drchal. Vyd. 7. Praha: Aventinum, 2003. 351 s. ISBN 80-7151-223-0. infoNICOLAI, Jürgen, Detlef SINGER a Konrad WOTHE. Ptáci :praktická příručka k určování evropských a našich ptáků. Illustrated by Hermann Kacher. Vyd. 1. Praha: Slovart, 2002. 254 s. ISBN 80-7209-388-6. infoSVENSSON, Lars a Peter J. GRANT. Ptáci Evropy, severní Afriky a Blízkého východu :nejobsáhlejší průvodce evropským ptactvem. Translated by Romana Anděrová, Illustrated by Killian Mullarney - Dan Zetterst. 1. vyd. Praha: Svojtka & Co., 2004. 400 s. ISBN 80-7237-658-6. infoDUNGEL, Jan. Savci střední Evropy. Edited by Miroslav Šebela. Brno: Jota, 1993. 158 s. ISBN 80-85617-16-1. infoVelká kniha živočichů :hmyz - ryby - obojživelníci - plazi - ptáci - savci. 3. vyd. Bratislava: Príroda, 2001. 344 s.: 15. ISBN 80-07-00863-2. info

Garant

doc. RNDr. Zdeněk Řehák, Ph.D.

Vyučující

doc. RNDr. Zdeněk Řehák, Ph.D.