Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!


Předmět Biologie bezobratlých (Bi2RC_2P2P)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu Bi2RC_2P2P - Biologie bezobratlých, Pedagogická fakulta, Masarykova univerzita (MU).

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení
otázky Neznámý 01.05.2018 12:59 6
Otázky-ze-státnic-jaro-2015 Neznámý 01.05.2018 15:26 0
STÁTNICE BIOLOGIE 25.1.2016 Neznámý 01.05.2018 15:26 2

Další informace

Cíl

Na konci tohoto kurzu budou studenti schopni: (1) porozumět a vysvětlit základní znalosti o modelových druzích bezobratlých živočichů; (2) spojit si získané znalosti o této části živočišné říše se znalostmi získanými v základech obecné zoologie; (3) pochopit význam bezobratlých živočichů v životě člověka; v budoucnu, už jako učitelé musejí být příkladem, který budou žáci následovat, tzn., že musejí (4) živočichy nejen poznat či určit, ale také (5) vysvětlit jejich nezastupitelné místo v biocenóze.Vědní, činnostní a axiologický potenciál: důraz je kladen na znalost modelových druhů, se kterými se budoucí učitel a jeho žáci budou setkávat při zajišťování výuky přírodopisu na základní škole a v nižších ročnících gymnázia; student, budoucí učitel, musí být vybaven takovým množstvím znalostí a dovedností, které v praxi zajistí jeho prestiž a autoritu před žáky. Náplní přednášek je základní charakteristika, tj. morfologie a anatomie modelových druhů, jejich bionomie, zejména rozmnožování a vývoj (vývojové cykly), ekologie a rozšíření, týkající se vybraných zástupců základních taxonomických jednotek.

Osnova

1. Říše Protozoa (dříve podříše Protozoa): kmeny Euglenozoa (krásnoočko zelené), Rhizopoda (měňavka velká), Ciliophora (trepka velká)2. Říše Animalia (dříve podříše Metazoa) - Diblastica: kmen Cnidaria (nezmar hnědý)3. Animalia Triblastica - Protostomia: kmen Platyhelminthes (ploštěnka potoční)4. Animalia Triblastica - Pseudocoelomata (dříve kmen Nemathelmintes): kmen Nematoda (škrkavka prasečí)5. Animalia Triblastica - Coelomata: kmen Mollusca: třídy Gastropoda (hlemýžď zahradní), Bivalvia (škeble rybničná), Cephalopoda (sépie obecná)6. Kmen Annelida: třída Clitellata (žížala obecná)7. Kmen Arthropoda: podkmen Chelicerata (křižák obecný)8. Podkmen Crustacea: třídy Branchiopoda (hrotnatka obecná), Maxillopoda (buchanka obecná), Malacostraca (blešivec potoční, rak říční)9. Podkmen Hexapoda - Ectognatha: Hemimetabola (šváb obecný)10. Podkmen Hexapoda - Ectognatha: Holometabola (včela medonosná)11. Animalia Triblastica - Deuterostomia: kmen Echinodermata (hvězdice, ježovka, sumýš)

Literatura

SEDLÁK, Edmund. Zoologie bezobratlých. 2., přeprac. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2003. 336 s., 1. ISBN 80-210-2892-0. infoNový přehled biologie. Edited by Stanislav Rosypal. 1. vyd. Praha: Scientia, 2003. 797 s., ba. ISBN 80-7183-268-5. infoLAŠTŮVKA, Zdeněk. Zoologie pro zemědělce a lesníky. 1. vyd. Brno: Konvoj, 1996. 266 s. ISBN 80-85615-50-9. infoZoologie. 1. vyd. Praha: Scientia, 1994. 286 s. ISBN 80-85827-57-3. infoZoologie. Edited by Vladimír Zicháček. 1. vyd. Olomouc: FIN, 1995. 292 s. ISBN 80-85572-74-5. info

Garant

Mgr. Robert Vlk, Ph.D.

Vyučující

Mgr. Robert Vlk, Ph.D.