Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
STÁTNICE BIOLOGIE 25.1.2016

DOC
Stáhnout kompletní materiál zdarma (57,5 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOC.

STÁTNICE BIOLOGIE 25.1.2016 otázky a odpovědi jsou v některých případech zredukované, protože jsme si nemohli vzpomenou na přesné znění označila jsem některé odpovědi, které si myslíme, že jsou dobře… za správnost neručím 1. Spermie se po pohlavním styku ukládají? zadní poševní kout přední poševní kout děložní hrdlo rohy děložní 2. Mezi naše vodní žáby patří? „zelení“ skokani a kuňky kuňky a ropuchy hnědí skokani a ropuchy všichni skokani 3. Resuscitační poměr 3:1 novorozenci děti do 1 roku dospělí děti do 8 let 4. Růst rostlin je jen u bylin rytmický během dne i roku pravidelný během vegetativního období rytmický během roku, kolísá během dne 5. Ukládání sedimentů variské orogeneze svrchní karbon svrchní devon svrchní křída spodní křída 6. Krásnoočko nepravdivé: žije ve všech vodách čistých i znečištěných rozmnožuje se podélných dělením v klidu vyskytuje se v zelené blance na hladině je součástí vodního květu 7. Mezi heterokontophyta patří: zlativky, rozsivky, chaluhy chary, zlativky, rozsivky krásnoočka, … chary, spájivky,rozsivky 8. Ruduchy jsou: 90 % mořské sladkovodní „fluordonový“ škrob … 9. Střední mozek obsahuje centrum: primárního zraku mluvení koordinace pohybu důležité životní funkce 10. Hrudní aorta nepřivádí krev do: dolních končetin plíce, jícen, průdušky vertikálního hrudníku dorzálního hrudníku 11. Variská orogeneze 350-300 590-510 65-60 250-260 12. Samičí jednobuněčný orgán u řas oogonium archegonium antheridium (= pelatky“) pelatky 13. Kde je v rostliných buňkách celulóza buněčná stěna cytoplazma cytoplazmatická membrána jádro 14. Angina pectoris projevy: bolest krčních mandlí bolest na hrudníku po zátěži bolest na hrudníku bez zátěže bolest hlavy 15. Nadzemní část rostliny prýt 16. El. potenciál můžeme měřit u: svalového a nervového vlákna 17. Anemogamní rostliny nejsou: hvozdíkovité břízovité bukovité lipnicovité 18. Parenchym tenkostěnné buňky 19. Ledovec till 20. Dokonalá štěpnost muskovit sádrovec křemen 21. Barrandien co je dobře: karbon až devon 22. Nekonečné řetězce ze skupiny silikátů tvoří? inosilikáty 23. Vláskové buňky (v uchu – jaké vjemy zachycují) zemská tíže 24. Opakem kraniálního směru je? kauduální 25. Stah svalu umožňuje: aktin a myozin 26. Ploštěnci správné tvrzení: jsou hermafrodité jsou gonochoristé 27. NS pavouků gangliového typu v podobě břišní pásky 28. CS kroužkovců: mají srdce nemají srdce, v podobě spojky břišní a hrudní cévy 29. NS kroužkovců „žebříčkovitá“ 30. Nejmenší leukocyty jsou: lymfocyty 31. Boční eroze meandry 32. pH pokožky u dospělého jedince je 4,5-5,5 33. Modelovou horninou pláště je pyrolit 34. Pravidelný krystal je charakteristický stejnocennými plochami různorodými plochami 35. Basidiomycota-stopkovýtruské nemají vřecka 36. Při stahu svalů dochází k uvolnění vápenatých iontů 37. Hibernakulum přezimující pupeny vodních rostlin… 38. U květu a květenství se vyskytují listeny 39. Vodu a minerální látky vede dřevní část buňky kambia lýková část 40. Axon je krátký výběžek dostředivé dráhy dlouhý výběžek dostředivé dráhy dlouhý výběžek vede z buňky ven z těla 41. Mezi chrupavky hrtanu patří: štítná chrupavka 42. Minerální voda obsahuje kolik minerálních látek nad 1 g 43. Který polysacharid využívají živočišné buňky jako zásobní látku glykogen 44. Biomasa je….hmotnostvšech živočichů přítomných v daném okamžiku ve sledované zoocenóze. Vyjadřujeme ji na jednotku plochy nebo objemu… 45. 3 média voda, vzduch, půda 46. Proprioreceptory jsou zvláštní druhy exteroreceptorů receptory chladu, .. svalová a nervová vlákna 47. Anemogamie znamená přenos pylu na bliznu za pomocí vody přenos pylu na bliznu za pomocí větru 48. U rostlin jsou toxické Pb, Cd,… přenos plodu za pomocí větru přenos plodu za pomocí vody POZNÁVAČKA křemen muskovit kalcit síra granit svor slepenec srdcovka jedlá štěnice domácí okružák plosky babočka admirál norník rudý vrabec polní ropucha zelená ještěrka ob. pýr plazivý / jílek vytrvalý bršlice kozí noha kapraď samec ulva sp./locika (salát locikový) bělomech sivý zběhovec plazivý bříza bělokorá rážovka rumělkovitá žaludek srdce kost vřetení kost stehenní kost klíční dolní čelist kost křížová

Témata, do kterých materiál patří