Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Bakalářská práce (BP_Ps)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu BP_Ps - Bakalářská práce, Pedagogická fakulta, Masarykova univerzita (MU).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení
Sikora - bakalářská práce Neznámý 01.05.2018 12:36 0

Další informace

Cíl

Předmět je koncipován jako kurz motivující studenta k napsání závěrečné práce splňující veškeré požadavky na ni kladené. Absolvování tohoto kurzu zajistí, že student odevzdá práci odsouhlasenou vedoucím. Student by tak měl být připraven k úspěšné obhajobě práce a seznámen s požadavky, které na něj budou kladeny státní komisí při obhajobě.

Osnova

Náplň tvoří individuální konzultace studenta s vedoucím bakalářské práce na téma, které si student po dohodě s ním zvolil.Předpokládá se, že:student pracuje na BP dle časového harmonogramu, který si stanovilstudent má zpracovanou alespoň část předběžné verze BP.

Literatura

ECO, Umberto a Ivan SEIDL. Jak napsat diplomovou práci. Olomouc: Votobia, 1997. 271 s. ISBN 80-7198-173-7. info

Požadavky

BPp_Ps Bakalářská práce - Projekt Předmět si zapisuje student, který píše bakalářskou práci na katedře psychologie. Typicky v pátém semestru bakalářského studia.

Garant

Mgr. et Mgr. Jan Mareš, Ph.D.

Vyučující

PhDr. Táňa Fikarová, Ph.D.Mgr. Zuzana KročákováMgr. et Mgr. Jan Mareš, Ph.D.prof. PhDr. Evžen Řehulka, CSc.PhDr. Jaroslav Řezáč, CSc.Mgr. Tereza ŠkubalováPhDr. Mgr. Iva Žaloudíková, Ph.D.