Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
PRACOVNÍ LIST Ma 6 - prvočís. rozklad, nsn (NSD)

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (19,23 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

OPAKOVÁNÍ, PROCVIČOVÁNÍ Rozklad přirozeného čísla na součin prvočísel Prvočísla a čísla složená Následně z níže uvedeného výčtu přirozených čísel od 1 do 20 vyškrtej všechna složená čísla,zakroužkuj všechna prvočísla.Vysvětli, proč toto přirozené číslo není ani složeným číslem ani prvočíslem? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Rozklad čísla na součin prvočísel Rozlož na součiny prvočísel tato čísla: 84765 * 3. Hledání všech dělitelů daného čísla Najdi všechny dělitele čísla 30. NOVÉ UČIVO Nejmenší společný násobek Napiš všechna čísla menší než 80, která jsou násobky čísel 9 i 12. násobky9: násobky 12: násobky 9 i 12: Čísla 36, 72, 108, 144, 180, … jsou násobky čísla 9 a čísla 12. Jsou tospolečné násobky čísel 9 a 12 Číslo 36 jenejmenší společný násobekNejmenší společný násobek čísel 9 a 12 označímenn(9, 12) = 36 * Najdeš další tři čísla, která jsou násobky 9 i 12? B) Najdi společné násobky čísel 4, 6 a 8, které jsou menší než 50, a nejmenší společný násobek těchto čísel. násobky 4: násobky 6: násobky 8: Společné násobky čísel 4, 6 a 8, které jsou menší než 50: n(4, 6, 8) = C)Pohodlnější způsob hledání nejmenšího společného násobku Hledámen(45, 18). Rozložíme obě čísla na součiny prvočísel.Tím právě nalezneme nejmenší společný násobek těchto dvou čísel. Celé řešení můžeme zapsat takto: 45 = 18 = n(45, 18) = Urči nejmenší společný násobek těchto čísel:98 a 28 56 a 99 D) Pohodlnějším způsobem můžeme hledat také nejmenší násobek tří čísel. Ukažme si ho pro čísla 60, 18 a 24. 1. Určíme nejmenší společný násobek prvních dvou čísel, tedy čísel 60 a 18 2. Určíme nejmenší společný násobek čísla vypočítaného z předchozího kroku a třetího čísla, kterým je číslo 24. Tím nalezneme nejmenší společný násobek těchto tří čísel. Zapíšeme celé řešení: 60 = 18 = n(60, 18) = __ = 24 = n(__, 24) = n(60, 18, 24) = 2. Urči nejmenší společný násobek těchto čísel: a) 15, 18 a 21 b) 28, 36 a 42 * 3. V předchozích příkladech z 1. a 2. cvičení urči u daných čísel také jejich největšího společného dělitele. Dokázal bys vlastními slovy vysvětlit, jaký je vztah mezi nejmenším společným násobkem a největším společným dělitelem?

Témata, do kterých materiál patří