Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Psychologie (SPSPC_PSY)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu SPSPC_PSY - Psychologie, Pedagogická fakulta, Masarykova univerzita (MU).

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení
Psychologie - rozšířenější varianta Neznámý 01.05.2018 11:20 24
Psychologie - starší varianta 2010 Neznámý 01.05.2018 11:20 3
SZZ navazující magisterské - psychologie Neznámý 01.05.2018 11:20 32
SZZ Psychologie Neznámý 01.05.2018 11:20 106
Témata z psychologie Neznámý 01.05.2018 15:53 6
Zvládání zátěže při přechodu z prvního na druhý stupeň ZŠ (Sikora, 2018) Neznámý 01.05.2018 14:33 2

Další informace

Cíl

Psychologie a její vývoj, vymezení a společenské úkoly. Hlavní psychologické obory a jejich charakteristika. Praktické úkoly psychologie. Profese psychologa.Psychologie se obecně vymezuje jako věda o psychické regulaci chování a jednání člověka a o jeho vlastnostech.Psychologie je věda o duševním životě člověka, jejím cílem je porozumět chování a prožívání.Cíle vývojové psychologie:Porozumět průběhu vývojeOdvodit jeho podstatné znakyVysvětlit, které faktory vývoj podmiňujíVysvětlit, jaké jsou hlavní znaky jednotlivých etap vývoje

Osnova

Osnova:Předmět psychologie a její cíleZákladní metody psychologiePoznávací procesy:vnímánípředstavy, fantaziepozornostpaměťmyšleníSchopnosti. Inteligence. Tvořivost.UčeníEmoceTemperament, Charakter.Motivace. Potřeby. Zájmy.Hodnoty, ideály, mravní vědomi.Aspirace.Vůle.Frustrace. Psychická deprivace. Stres.

Literatura

Psychologie pro učitele. Edited by Jan Čáp - Jiří Mareš. Vyd. 2. Praha: Portál, 2007. 655 s. ISBN 978-80-7367-273-7. infoLAZAROVÁ, Bohumíra . Psychologie pro učitele: inovace a rozšíření multimediálního zdroje učení. In Výzkum a rozvoj v sociálních vědách o sportu. Brno: Paido, 2007. s. 29-34, 6 s. ISBN 978-80-7315-146-1. infoSMÉKAL, Vladimír. Pozvání do psychologie osobnosti :člověk v zrcadle vědomí a jednání. 1. vyd. Brno: Barrister & Principal, 2002. 517 s. ISBN 80-85947-80-3. infoČÁP, Jan a Jiří [pedagog] MAREŠ. Psychologie pro učitele [Čáp, 2001]. Vyd. 1. Praha: Portál, 2001. 655 s. ISBN 80-7178-463-X. infoČÁP, Jan. Základy psychologie pro učitele. I. Vyd. 1. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1976. 119 s. info

Garant

prof. PhDr. Marie Vítková, CSc.

Vyučující

PhDr. Mgr. Kristýna Balátová, Ph.D.