Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Pedagogická diagnostika (SZ2MP_DGN1)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu SZ2MP_DGN1 - Pedagogická diagnostika, Pedagogická fakulta, Masarykova univerzita (MU).

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení
Diagnostická činnost vybraného žáka - portfoliový úkol se sebehodnocením Neznámý 01.05.2018 13:19 90

Další informace

Cíl

Pedagogická diagnostika je pedagogická disciplína, která se zabývá zjišťováním, posuzováním a hodnocením procesuálních, obsahových a strukturálních aspektů edukačního procesu s cílem optimalizovat tento proces ve prospěch individuálního a sociálního rozvoje dítěte, žáka (studenta). Cílem předmětu je seznámení budoucích učitelů, s teoretickými základy pedagogické diagnostiky a vytvoření základů jejich profesionálních diagnostických dovedností.

Osnova

1. Základní teoretická východiska pedagogické diagnostiky2. Pedagogická diagnostika připravenosti dítěte na školní vzdělávání3. Pedagogická diagnostika žáka (studenta) v podmínkách školního vyučování4. Diagnostika rodiny jako výchovného činitele5. Metody diagnostikování průběhu a výsledků vzdělávání6. Pedagogická diagnostika výchovných činností7. Diagnostika sociálního klimatu školní třídy8. Metody testování9. Diagnostika související s profesionální orientací žáků a studentů10. Diagnostika zvládání zátěže u dětí a dospívajícíchSeznam odborné literatury (obsahuje základ předmětu)

Literatura

doporučená literaturaHRABAL, Vladimír a Isabella PAVELKOVÁ. Jaký jsem učitel. Vyd. 1. Praha: Portál, 2010. 240 s. ISBN 9788073677558. infoZELINKOVÁ, Olga. Pedagogická diagnostika a individuální vzdělávací program :[nástroje pro prevenci, nápravu a integraci]. Vyd. 2. Praha: Portál, 2007. 207 s. ISBN 978-80-7367-326-0. infoSPÁČILOVÁ, Hana. Pedagogická diagnostika v primární škole. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého, 2003. 74 s. ISBN 80-244-0568-7. infoHRABAL, Vladimír ml a Vladimír st HRABAL. Diagnostika :pedagogickopsychologická diagnostika žáka s úvodem do diagnostické aplikace statistiky. 2. vyd. Praha: Univerzita Karlova v Praze, nakladatelství Karolinum, 2002. 199 s. ISBN 80-246-0319-5. infoKALHOUS, Zdeněk a Otto OBST. Školní didaktika [Kalhous, Portál, 2002]. Vyd. 1. Praha: Portál, 2002. 447 s. ISBN 80-7178-253-X. infoCHRÁSKA, Miroslav. Didaktické testy :příručka pro učitele a studenty učitelství. Brno: Paido, 1999. 91 s. ISBN 80-85931-68-0. infoDITTRICH, Pavel. Pedagogicko-psychologická diagnostika. 1. vyd. Jinočany: H & H, 1992. 106 s. ISBN 80-85467-69-0. info

Garant

PaedDr. Jan Šťáva, CSc.

Vyučující

PaedDr. Jan Šťáva, CSc.Mgr. Radek Pospíšildoc. PhDr. Stanislav Střelec, CSc.doc. Mgr. et Mgr. Kateřina Vlčková, Ph.D.