Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Anorganická chemie I - seminář (C1062)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu C1062 - Anorganická chemie I - seminář, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita (MU).

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení
2-zapoctova-pisomka Neznámý 11.05.2018 09:07 7
4-pisemka-z-peti Neznámý 11.05.2018 09:08 3
4-zapoctova-pisomka Neznámý 11.05.2018 09:08 5
4. písemka křemík a dusík Neznámý 11.05.2018 09:07 1
Anorg_test_8 Neznámý 11.05.2018 11:53 6
tahak-dusik-kremik Neznámý 11.05.2018 09:07 2

Další informace

Cíl

Na konci tohoto kurzu bude student schopen:porozumění základům anorganické chemie v souvislosti s chemií prvků, které jsou předmětem uvedené přednášky (viz sylabusk přednášce C 1061 Anorganická chemie I.

Osnova

1. Úvod do předmětu, periodicita, periodická tabulka a její dělení2. Chemie vodíku, rozdíly a podobnosti sloučenin vodíku, reaktivita a možnosti využití3. Alkalické kovy, výskyt a vlastnosti, srovnání s vodíkem4. Berylium, hořčík a kovy alkalických zemin, vzájemné srovnání reaktivity a vlastností5. Chemie boru, základní trendy vlastnosti a reaktivity6. Chemie hliníku, podobnosti a rozdíly s chemií boru, srovnání s Beryliem7. Chemie uhlíku, výskyt, modifikace, reaktivita a srovnání s hliníkem a borem8. Chemie křemíku, vlastnosti a využitelnost základních sloučenin, porovnání s uhlíkem9. Chemie dusíku, rozdělení sloučenin podle vlastnosti, srovnání s uhlíkem a křemíkem10. Chemie fosforu, sloučeniny a jejich vlastnosti, srovnání s chemií dusíku11. Chemie kyslíku, vazebné typy, strukturní motivy ve sloučeninách, srovnání s dusíkem12. Chemie síry, srovnání vlastností s kyslíkem a uhlíkem, využití sloučenin13. Chemie halogenů, vazebné poměry, porovnání vlastností sloučenin s oxidy a sulfidy

Literatura

Chemie prvků. Edited by N.N Greenwood - A. Earnshaw, Translated by F. Jursík. Praha: Informatorium, 1993. 793 s. ISBN 80-85427-38-9. info

Požadavky

Absolvování kurzu z Obecné chemie a Anorganické chemie IAnorganická chemie I

Garant

prof. RNDr. Jiří Příhoda, CSc.

Vyučující

Mgr. Jiří Křivohlávekdoc. RNDr. Josef Novosad, CSc.RNDr. Richard Ševčík, Ph.D.