Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!


Předmět Angličtina I (D1JAZ01)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu D1JAZ01 - Angličtina I, Právnická fakulta, Masarykova univerzita (MU).

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení
Angličtina (1) Neznámý 05.07.2020 22:53 4
ANGLIČTINA_KOMPLET Neznámý 05.07.2020 18:41 1
common law and continental law Neznámý 05.07.2020 18:41 1
Contract - slovíčka Neznámý 05.07.2020 18:41 2
K zápočtu Neznámý 05.07.2020 18:42 2
Learning diary Neznámý 05.07.2020 18:42 1
Lesson 01 - Introduction to Law and Sources of Law Neznámý 05.07.2020 18:42 5
Lesson 02 - Division of Law Neznámý 05.07.2020 18:42 3
Lesson 03 - Contracts Neznámý 05.07.2020 18:42 1
Lesson 04 - Legal Professions Neznámý 05.07.2020 18:43 1
Slovíčka Neznámý 05.07.2020 18:43 2

Další informace

Cíl

Cílem předmětu je složení zkoušky z odborného jazyka - angličtiny. Předpokladem k jejímu složení je prostudování anglické odborné literatury v rozsahu 150 - 200 stran. Tematika zkoušky souvisí s konkrétní studovanou specializací kandidáta. U zkoušky má doktorand prokázat, že je schopen číst plynule a s porozuměním odborný text, zaměřit se na zvláštnosti odborného stylu a terminologie, sledovat s porozuměním mluvený odborný projev, hovořit o otázkách týkajících se daného oboru. Rovněž se požadaje schopnost komunikace v běžných živitních situacích. Kandidát musí být dále schopen sestavit jednoduchý písemný projev (životopis,výzkumný záměr, resumé své kandidátské práce, apod.).

Osnova

Zápočet se uděluje za písemný projev sestávající z životopisu a krátkého představení práce, na níž kandidát pracuje.Zkouška probíhá ústní formou. Kandidát hlasitě čte libovolný text z nastudované odborné literatury, porozumění se ověřuje překladem, reprodukcí obsahu v angličtině, kontrolními otázkami. Schopnost hovořit se prověřuje ruským výkladem kandidáta na problematiku jeho vědního oboru, doktorské disertace, vlastního profesionálního uplatnění a perspektiv. Doplňujícími ozázkami zkoušejícího se monolog mění v dialog.

Literatura

doporučená literaturaGARNER, Bryan A. A dictionary of modern legal usage. 2. ed. Oxford: Oxford University Press, 2001. xxvi, 953. ISBN 0-19-514236-5. info

Požadavky

Předpokládá se složená zkouška z právnické angličtiny.

Garant

Mgr. Radek Šimek, Ph.D.

Vyučující

Mgr. Radek Šimek, Ph.D.